Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:30

Przedstawiciele Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia o wolności słowa i solidarności

W Europejskim Centrum Solidarności trwa Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia – ICORN. Do Gdańska przyjechało ponad 250 uczestników z ponad 35 krajów, by rozmawiać o wolności słowa, międzynarodowej solidarności, sztuce i demokracji oraz ochronie i promocji zagrożonych pisarzy i artystów.

Wydarzenie oficjalnie zainaugurowała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. W swoim przemówieniu zacytowała słowa prezydenta Pawła Adamowicza, które wypowiedział w 2017 roku, kiedy Gdańsk przystępował do sieci ICORN. Słowa te są jeszcze bardziej aktualne w obliczu aktualnej sytuacji w Europie i na świecie.

- Moje stanowisko w kwestii pomocy ludziom z obszarów ogarniętych wojną i politycznymi prześladowaniami jest jasne. Gdańsk to miasto solidarności nie tylko w idei, ale przede wszystkim, w rzeczywistych działaniach. Dlatego zaproszenie Gdańska do włączenia się do sieci ICORN, wystosowane przez pana Helge Lunde, przyjąłem z radością, ale i też powagą. Od dłuższego czasu obserwuję, jak miasta zjednoczone w sieci ICORN wspierają twórców, którzy z różnych powodów politycznych nie mogą normalnie pracować w swoich ojczyznach – mówił wówczas Paweł Adamowicz. - Artyści - rezydenci aplikujący poprzez sieć ICORN to intelektualiści, częstokroć pełniący wcześniej wysokie stanowiska w swoich rodzimych organizacjach literackich, a także nobliści. Wiem, że ich obecność w Gdańsku oraz przesłanie, które ze sobą niosą, wiedza na temat realnej sytuacji w ich kraju, z którego byli zmuszeni uciekać, będą mieć wyłącznie pozytywny wpływ na gdańszczan. Hasło „wolność kultury” to idea, której od wielu lat jesteśmy wierni. Dlatego uważam, że współpraca w ramach sieci ICORN oraz udzielanie w Gdańsku schronienia pisarzom – rezydentom może mieć jedynie pozytywny wpływ na kształtowanie rozwoju kultury w naszym mieście. Takie inicjatywy jak Solidarity of Arts czy Europejski Poeta Wolności zostały zauważone w świecie i zaowocowały właśnie zaproszeniem do sieci ICORN. 

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz odniosła się także do kwestii wolności słowa i rozpoczynającego się dzisiaj festiwalu Europejski Poeta Wolności.

- Dzisiaj nasze oczy skierowane są na Ukrainę oraz skutki, jakie przynosi agresja Rosji na ten kraj, ale są wśród nas dzisiaj także Białorusini i przedstawiciele wielu innych nacji, gdzie wolność słowa i wyrażania się, także artystycznego, jest zagrożona. Swoją uwagą i troską obejmujmy także inne kraje. Kultura i wolność słowa jest tym, co niesie wartość i podtrzymuje demokrację. Bardzo się cieszę, że tegoroczne posiedzenie ICORN odbywa się w Gdańsku i zbiega się z festiwalem Europejski Poeta Wolności. Jest to festiwal, który od 2010 roku wspiera artystów, którzy walczą o wolność, a przede wszystkim o wolność słowa i wypowiedzi w całej Europie. Dzisiaj stabilność i bezpieczeństwo Europy, ale i świata są zagrożone. Potrzeba nam gromadzenia się wokół idei i ludzi, którzy wyznają wspólne zasady. Wolność, solidarność, europejskość są dobrymi ambasadorami. Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych dni w gościnnym Gdańsku będziemy umacniać te idee i szerzyć je dalej – dodała prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Lech Wałęsa o przyszłości solidarności

Gościem specjalnym wydarzenia był były prezydent RP Lech Wałęsa. W swoim przemówieniu zastanawiał się i poddawał refleksji, czym jest dzisiejsza solidarność i czym będzie ona w przyszłości.

- W życiu przyglądałem się wielkim procesom, a także w nich uczestniczyłem. Największy sukces w Polsce odnieśliśmy Solidarnością. Świat wtedy był podzielony, a my znaleźliśmy sposób, aby właśnie Solidarnością usunąć bariery, które hamowały rozwój świata. By dalej się rozwijać, trzeba usuwać kolejne przeszkody. Jaki fundament zaproponować tej nowej epoce? Jak zaproponować wspólne budowanie nowego? – zastanawiał się przed międzynarodową publicznością prezydent Lech Wałęsa.  

Debata z udziałem burmistrzów europejskich miast

W programie dnia otwarcia Walnego Zgromadzenia ICORN odbyła się również debata z udziałem burmistrzów i wiceburmistrzów z siedmiu krajów, w tym Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Wadyma Boychenko, burmistrza Mariupola, Femke Helsema, burmistrz Amsterdamu, Keti Luarasi, zastępczyni burmistrza Tirany,  Daga Mossige, zastępcy burmistrza Stavanger, Edyty Tamošiūnaitė, zastępczyni burmistrza Wilna i Jeana-Luca Romero-Michela, zastępcy burmistrza Paryża. Tematem debaty było „Jak miasta mogą działać na rzecz ochrony i rozwoju liberalnej demokracji, pluralizmu, otwartości i różnorodności kulturowej w czasie wojny?”

Nagroda im. Pawła Adamowicza

Jednym z punktów programu było ogłoszenie startu II edycji Nagrody im. Pawła Adamowicza.

- Dwa lata temu wspólnie z ICORN i Europejskim Komitetem Regionów ustanowiliśmy nagrodę imienia prezydenta Pawła Adamowicza. Obecnie poszukujemy kandydatów do drugiej edycji tej nagrody. Jest to wyróżnienie za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości – mówiła Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska.Wierzę, że prezydentowi Pawłowi Adamowicz zależałoby, abyśmy przełożyli emocje, które wywołała jego śmierć, na konsekwentne, codzienne działanie. Działania, które są dobre nie tylko dla nas samych, ale i naszych sąsiadów. Drobne uczynki: gest, uśmiech i dobre słowo pomnożone przez tysiące mogą zmienić świat, nie tylko w naszych wspólnotach, ale i globalnie. Proszę o promowanie inicjatywy i zgłaszanie kandydatur do nagrody. Myślę, że promowanie wartości poprzez osoby, które je propagują i wyznają, będzie najlepszym i największym pomnikiem, jaki będziemy mogli postawić prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi.

Nominacje do nagrody mogą otrzymać osoby i organizacje z całego świata, które działają aktywnie na polu lokalnym lub regionalnym, promując wolność i solidarność, równość, zwalczają dyskryminację i nietolerancję, mowę nienawiści i ksenofobię.

Laureatką pierwszej Nagrody im. Pawła Adamowicza została Henriette Reker, burmistrz Kolonii.

Od tegorocznej edycji sekretariat nagrody będzie znajdował się w Gdańsku. O zasadach zgłaszania nominacji można przeczytać (w języku angielskim) na stronie Europejskiego Komitetu Regionów.

Artystka z Białorusi na rezydencji w Gdańsku  

W inauguracji Walnego Zgromadzenie Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia – ICORN wzięła udział również Lesia Pcholka, białoruska artystka i aktywistka, która w ramach ICORN przebywa na rezydencji artystycznej w Gdańskiej Galerii Miejskiej.

- Witam wszystkich w Gdańsku, w mieście równości, które na rok stało się moim domem. Jestem artystką z Białorusi. Po protestach zostałam zmuszona by opuścić mój kraj. Nie miałam wyboru, musiałam rozpocząć nowe życie i dzięki ICORN mam możliwość nadal tworzyć sztukę i czuć się bezpiecznie. W Białorusi codziennie są aresztowani ludzie, mamy ponad tysiąc więźniów politycznych. Wszyscy robią to, co mogą by wspierać demokrację. Artyści mogą rzucać światło na to, co się dzieje i dokumentować te wydarzenia – mówiła Lesia Pcholka.

W ramach swojej rezydencji artystka Lesia Pcholka przygotowała wystawę „Ulica Słabości” w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, która potrwa do 19 czerwca. Wystawa jest próbą zmierzenia się z doświadczeniem białoruskiego zrywu obywatelskiego przeciwko wyborczym fałszerstwom oraz idących w ślad za tym represjom.

Dyskusje i warsztaty

Oficjalna inauguracja wydarzenia była otwarta dla publiczności. Cały zapis inauguracyjnej części spotkania można obejrzeć na stronie www.gdansk.pl. Kolejne punkty programu, ze względów bezpieczeństwa uczestników wydarzenia, nie będą transmitowane. W ciągu dwóch dni zgromadzenia odbędzie się kilka dyskusji panelowych dotyczących kwestii wolności słowa, międzynarodowej solidarności, sztuki i demokracji oraz przyjmowania uchodźców. Wezmą w nich udział pisarze i artyści na uchodźstwie, decydenci polityczni i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Goście Zgromadzenia Walnego ICORN wezmą również udział w różnorodnych warsztatach dotyczących ochrony i promocji zagrożonych pisarzy i artystów, dobrostanu psychospołecznego i bezpieczeństwa cyfrowego. Organizatorzy spotkania zauważają, że we wszystkich wydarzeniach z pewnością obecny będzie kontekst wojny w Ukrainie.

ICORN

Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN) jest organizacją międzynarodową skupiającą 75 miast i regionów w Europie i poza nią, która oferuje bezpieczne schronienie prześladowanym pisarzom i artystom, propaguje wolność słowa, broni wartości demokratycznych i działa na rzecz międzynarodowej solidarności. Ponad 250 pisarzy i artystów otrzymało możliwość pobytu w mieście należącym do sieci ICORN. W bezpiecznym środowisku nadal odgrywają oni kluczową rolę, uwypuklając naruszenia praw człowieka i wolności wypowiedzi w swoich krajach pochodzenia i wspierając koleżanki i kolegów w kraju pochodzenia. 30 sierpnia 2017 r. prezydent Paweł Adamowicz włączył Gdańsk do sieci ICORN. Organizacja propaguje wolność słowa, broni demokratycznych wartości i promuje międzynarodową solidarność.