Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Kontakt

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku
Zdjęcie Daniel Stenzel
Zdjęcie Daniel Stenzel
Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku
Rzecznik prezydenta Gdańska
Zdjęcie Izabela Kozicka-Prus
Zdjęcie Izabela Kozicka-Prus
Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku
Kierownik referatu prasowego
Koordynacja pracy referatu prasowego, polityka gospodarcza, budżet miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta.
Zdjęcie Joanna Bieganowska
Zdjęcie Joanna Bieganowska
Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku
Starszy inspektor
Polityka gospodarcza, inwestycje - planowanie i realizacja, obrót nieruchomościami gruntowymi i budynkami, użytkowanie wieczyste, finanse, podatki, geodezja, urbanistyka i architektura, PPP, Architekt Miasta, ochrona zabytków, planistyka, MTG SA
Zdjęcie Paulina Chełmińska
Zdjęcie Paulina Chełmińska
Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Przedsiębiorczość, ekologia i ochrona środowiska, komunikacja miejska, zamówienia wspólne, bezpieczeństwo publiczne, informatyzacja, promocja gospodarcza, turystyka, geodezja, wsparcie medialne Biura Prezydenta ds. Sportu
Zdjęcie Klaudia Czaja
Zdjęcie Klaudia Czaja
Klaudia Czaja
Urząd Miejski w Gdańsku
Podinspektor
Media społecznościowe
Zdjęcie Marta Formella
Zdjęcie Marta Formella
Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Kultura, działalność Biura Prezydenta ds. Kultury, konkursy grantowe i stypendialne, informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście, zarządzanie informacją o instytucjach kulturalnych, sprawy prowadzone przez Biuro Prezydenta. Koordynacja komunikacji wewnętrznej
Zdjęcie Jędrzej Sieliwończyk
Zdjęcie Jędrzej Sieliwończyk
Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Polityka komunalna, gospodarka odpadami, gospodarka wod-kan, melioracyjna, zarządzanie drogami, zieleń miejska, budownictwo mieszkaniowe komunalne, zarządzanie zasobem i remonty lokali komunalnych, planowanie i rozwój przestrzenny miasta, rewitalizacja dzielnic Gdańska, ogród zoologiczny, schronisko dla bezdomnych zwierząt, polityka rowerowa i piesza, Wydział Skarbu
Zdjęcie Mateusz Skrzypczyk
Zdjęcie Mateusz Skrzypczyk
Mateusz Skrzypczyk
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Media społecznościowe
Zdjęcie Marcin Szeląg
Zdjęcie Marcin Szeląg
Marcin Szeląg
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Edukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, Domy Pomocy Społecznej, Pałac Młodzieży, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny, Centra Kształcenia Zawodowego, Gdańskie Centrum Świadczeń, Hevelianum, Regionalne Centrum Wolontariatu
Zdjęcie Ewelina Turowska-Solarczyk
Zdjęcie Ewelina Turowska-Solarczyk
Ewelina Turowska-Solarczyk
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Media społecznościowe
Zdjęcie Dariusz Wołodźko
Zdjęcie Dariusz Wołodźko
Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku
Starszy Inspektor
Wsparcie komunikacyjne Rady Miasta Gdańska i Skarbnika Miasta Gdańska. Twitter i Facebook Referatu Prasowego, przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych do wydawnictw.