Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Kontakt

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku
Zdjęcie Daniel Stenzel
Zdjęcie Daniel Stenzel
Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku
Rzecznik prezydenta Gdańska
Zdjęcie Olimpia Schneider
Zdjęcie Olimpia Schneider
Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku
kierownik
Koordynacja pracy Biura Prasowego, wsparcie komunikacyjne Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, Gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania oraz redakcja miesięcznika Herold Gdański. Polityka społeczna, edukacja, profilaktyka zdrowia, integracja społeczna, usługi i świadczenia społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty i innowacje społeczne.
Zdjęcie Joanna Bieganowska
Zdjęcie Joanna Bieganowska
Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Polityka komunalna, gospodarka odpadami, gospodarka wod-kan, melioracyjna, zarządzanie drogami, zieleń miejska, budownictwo mieszkaniowe komunalne, zarządzanie zasobem i remonty lokali komunalnych, planowanie i rozwój przestrzenny miasta, rewitalizacja dzielnic Gdańska, ogród zoologiczny, schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Zdjęcie Marta Formella
Zdjęcie Marta Formella
Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Kultura, działalność Biura Prezydenta ds. Kultury, konkursy grantowe i stypendialne, informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście, zarządzanie informacją o instytucjach kulturalnych, sprawy prowadzone przez Biuro Prezydenta
Zdjęcie Zuzanna Gajewska
Zdjęcie Zuzanna Gajewska
Zuzanna Gajewska
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Media społecznościowe
Zdjęcie Izabela Kozicka-Prus
Zdjęcie Izabela Kozicka-Prus
Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Polityka gospodarcza, inwestycje - planowanie i realizacja, obrót nieruchomościami gruntowymi i budynkami, użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowe, finanse, budżet miasta i podatki, geodezja, urbanistyka i architektura.
Zdjęcie Joanna Kubik
Zdjęcie Joanna Kubik
Joanna Kubik
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Media społecznościowe
Zdjęcie Jędrzej Sieliwończyk
Zdjęcie Jędrzej Sieliwończyk
Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Przedsiębiorczość, ekologia i ochrona środowiska, komunikacja miejska, zamówienia wspólne, bezpieczeństwo publiczne, informatyzacja, promocja gospodarcza, turystyka, wsparcie medialne Biura Prezydenta ds. Sportu, działania USC oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.
Zdjęcie Patryk Rosiński
Zdjęcie Patryk Rosiński
Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor