Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Kontakt

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku
Zdjęcie Daniel Stenzel
Zdjęcie Daniel Stenzel
Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku
Rzecznik prezydenta Gdańska
Zdjęcie Olimpia Schneider
Zdjęcie Olimpia Schneider
Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku
kierownik
Koordynacja pracy Biura Prasowego, wsparcie komunikacyjne Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, Gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania oraz redakcja miesięcznika Herold Gdański. Działania USC oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.
Zdjęcie Joanna Bieganowska
Zdjęcie Joanna Bieganowska
Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Polityka komunalna, gospodarka odpadami, gospodarka wod-kan, melioracyjna, zarządzanie drogami, zieleń miejska, budownictwo mieszkaniowe komunalne, zarządzanie zasobem i remonty lokali komunalnych, planowanie i rozwój przestrzenny miasta, rewitalizacja dzielnic Gdańska, ogród zoologiczny, schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Zdjęcie Marta Formella
Zdjęcie Marta Formella
Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Kultura, działalność Biura Prezydenta ds. Kultury, konkursy grantowe i stypendialne, informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście, zarządzanie informacją o instytucjach kulturalnych, sprawy prowadzone przez Biuro Prezydenta
Zdjęcie Izabela Kozicka-Prus
Zdjęcie Izabela Kozicka-Prus
Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Polityka gospodarcza, inwestycje - planowanie i realizacja, obrót nieruchomościami gruntowymi i budynkami, użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowe, finanse, budżet miasta i podatki, geodezja, urbanistyka i architektura.
Zdjęcie Joanna Kubik
Zdjęcie Joanna Kubik
Joanna Kubik
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Media społecznościowe
Zdjęcie Jędrzej Sieliwończyk
Zdjęcie Jędrzej Sieliwończyk
Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Przedsiębiorczość, ekologia i ochrona środowiska, komunikacja miejska, zamówienia wspólne, bezpieczeństwo publiczne, informatyzacja, promocja gospodarcza, turystyka, wsparcie medialne Biura Prezydenta ds. Sportu.
Zdjęcie Patryk Rosiński
Zdjęcie Patryk Rosiński
Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku
Inspektor
Polityka społeczna, edukacja, profilaktyka zdrowia, integracja społeczna, usługi i świadczenia społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty i innowacje społeczne.
Zdjęcie Mateusz Skrzypczyk
Zdjęcie Mateusz Skrzypczyk
Mateusz Skrzypczyk
Urząd Miejski w Gdańsku
Podinspektor
Media społecznościowe
Zdjęcie Ewelina Turowska-Solarczyk
Zdjęcie Ewelina Turowska-Solarczyk
Ewelina Turowska-Solarczyk
Urząd Miejski w Gdańsku
Social media
Zdjęcie Dariusz Wołodźko
Zdjęcie Dariusz Wołodźko
Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku
Starszy Inspektor
Wsparcie komunikacyjne Rady Miasta Gdańska, koordynacja komunikacji wewnętrznej, przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych do wydawnictw, zarządzanie kontem Zespołu Prasowego w serwisie Twitter.