Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Olimpia Schneider

Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:55

Zgłoś się i zostań rachmistrzem !

Za nami dwa miesiące Narodowego Spis Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Jego podstawową formą jest samospis online. Teraz do akcji włączyli się także rachmistrzowie. Rozpoczął się otwarty nabór kandydatów, a chętni swoje oferty mogą składać do 25 czerwca.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo na terenie Polski. Udział w nim jest obowiązkowy, a podstawową formą jest samospis online. Rachmistrzowie, kontaktując się z mieszkańcami, dokonają tego za nich. Mieszkańcy czas na dopełnienie obowiązku mają do 30 września. 

Zakres informacji zbieranych w spisie to: charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa, zasoby mieszkaniowe. W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Główne zadania rachmistrza:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia,
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Jak złożyć ofertę?

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza (druk również w załączeniu), zawierającego:

 • dane osobowe i kontaktowe:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • adres,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
 • oświadczenie o:
  • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  • świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

 Miejsce składania ofert

 • pocztą tradycyjną: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
 • osobiście:
  • Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 40,
  • Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74, punkt informacyjny,
  • Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2, punkt informacyjny,
 • pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl

UWAGA! Oferty kandydatów złożone po terminie (25.06), w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gdańsku – nr tel. (58) 52-44-500, e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie bip.gdansk.pl .