Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Magdalena Hajdysz
Gdański Teatr Szekspirowski

Data publikacji 14:33

Nowa Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Z dniem 1 września 2021 roku stanowiskos dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego objęła pani Agata Grenda. W piątek, 3 września o godzinie 11.30 nową dyrektorkę GTS oficjalnie powitają Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, a także Jacek Walczykowski, prezes Fundacji Theatrum Gedanense.

Wydarzenie odbędzie się w sali głównej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Przedstawicieli mediów zapraszam o godz. 11.30, głównym wejściem do teatru.

Pani Agata Grenda funkcję sprawować będzie przez 3 kolejne sezony artystyczne. Decyzję o powołaniu nowej Dyrektorki podjęli organizatorzy instytucji – Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańska w uzgodnieniu ze współtworzącą teatr Fundacją Theatrum Gedanense.

Powołanie nastąpiło na podstawie zapisów Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Gdański Teatr Szekspirowski z dnia 20 lutego 2008 r.

Dyrektor prof. Jerzy Limon w czasie trwania ostatniej kadencji planował zatrudnienie Agaty Grendy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. programowych, rekomendował również organizatorom teatru rozważenie kandydatury Agaty Grendy jako przyszłej dyrektor teatru.

Program kadencyjny Dyrektorki Agaty Grendy, zgodnie z zapisami ww. ustawy, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.