Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Data publikacji 15:23

Podpisanie umowy o dofinansowanie – 6 mln zł na działania społeczne

W środę, 7 lipca o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 4 zostanie podpisana umowa, która opiewa na kwotę ponad 6 mln zł.  Dzięki tym środkom możliwe będzie zwiększenie szans na zatrudnienie osób i rodzin dotkniętych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Umowę podpiszą Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. 

Podpisywana umowa dotyczy dofinansowania ze środków unijnych projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II”. Jego celem jest wdrażanie instrumentów aktywnej integracji, w tym m.in.: asystentura, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie ukierunkowane na rozwój umiejętności cyfrowych, szkolenia/staże zawodowe. W jego ramach uczestniczki i uczestnicy mogą dodatkowo otrzymać wsparcie w formie bonu/funduszu wizerunkowego lub zdrowotnego, bonu mieszkaniowego i dofinansowania do opieki nad dzieckiem do 7 lat (lub nad osobą zależną)

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II” realizowany będzie w partnestwie, w skład którego wchodzą:

  1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej,
  2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie,
  3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku,
  4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
  5. Stowarzyszenie WAGA,
  6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa i utrzymywanie dystansu fizycznego.