Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

1192-625 (1)
Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:00

Nowy partner kampanii Gdańsk bez plastiku

Gdańska Spółdzielnia Socjalna dołącza do akcji Gdańsk bez plastiku. Oficjalne przyłączenie nowego partnera do kampanii odbędzie się w poniedziałek, 31 maja o godzinie 14.00 w siedzibie GSS przy ul. Solec 4 w Gdańsku. 

W spotkaniu weźmie udział Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz członkinie zarządu Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej - Katarzyna Littwin prezes zarządu, oraz Beata Charkiewicz i Katarzyna Salewicz.

Podczas spotkania obowiązuje rygor sanitarny, prosimy o utrzymywanie dystansu fizycznego oraz zasłanianie ust i nosa.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej zajmującym się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Spółdzielnia stara się wspierać osoby, które mają problemy w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, przede wszystkim osoby: długotrwale bezrobotne (w tym powyżej 50. roku życia), z niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową, wychodzące z bezdomności, młodzież z pieczy zastępczej, osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Spółdzielnia działa od czerwca 2011 roku, została założona przez 7 organizacji pozarządowych.

Gdańsk bez plastiku to inicjatywa miasta polegająca na promowaniu ekologicznych postaw, dbaniu o naturę oraz zmniejszaniu zużycia plastiku w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców. W ciągu dwóch lat, czyli od początku trwania akcji, dołączyło do niej 38 partnerów. To nie tylko jednostki miejskie, duże firmy takie jak sieć skepów Jysk, IKEA, galerie Forum Gdańsk i Alfa Centrum, ale tez podmioty realizujące działania socjalne, jak np. So Stay Hotel.