Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

herb z czerwonym
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Data publikacji 16:30

Formy opieki nad seniorami w Gdańsku – konferencja prasowa

W środę, 28 kwietnia o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, odbędzie się konferencja prasowa dotycząca opieki senioralnej dla osób w wieku powyżej 95 lat. Podczas spotkania przedstawione zostaną także założenia programu teleopieki domowej oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

W konferencji wezmą udział: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

Retransmisja konferencji będzie dostępna po godzinie 15.00 na profilu FB prezydent Gdańska i portalu gdansk.pl.

Podczas konferencji zachowane zostaną środki bezpieczeństwa. Prosimy o utrzymanie odpowiedniego dystansu fizycznego oraz używanie maseczek.