Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zakończenie roku szkolnego w Gdańsku
Olimpia Schneider

Olimpia Schneider
Urząd Miasta Gdańska

olimpia.schneider@gdansk.gda.pl

​ ​ Edukacja ​ ​
Data publikacji 13:52

Zakończenie roku szkolnego w Gdańsku

To był rok szkolny inny niż wszystkie. Pod koniec marca uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli edukację w sposób zdalny. W piątek, 26 czerwca zakończy się rok szkolny 2019/2020. Uroczystość miejska odbędzie się o godz. 10.00 pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej.

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w placówkach edukacyjnych odbywa się w różnych formułach. W niektórych szkołach, które żegnają swoich absolwentów, spotkania na koniec roku odbędą się na świeżym powietrzu w podwyższonym reżimie sanitarnym. W innych placówkach będą realizowane w formie zdalnej.

W piątek, 26 czerwca o godz. 10.00 absolwenci Zespołu Szkół Łączności wraz z przedstawicielami władz miejskich i gronem pedagogicznym pożegnają swoją szkołę. Uroczystość odbędzie się pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej na Placu Obrońców Poczty Polskiej 4.

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Przy wejściu na plac ustawione będą pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na placu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz w miarę możliwości zachowywania dystansu fizycznego.

Wakacje w Gdańsku rozpocznie blisko 46 tyś. uczennic i uczniów samorządowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.