Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

joanna.bieganowska@gdansk.gda.pl

Data publikacji 15:37

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania - konferencja

Centrum miasta objęte Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania, nowe stawki opłat jednorazowych w SPP, zmiana zasad dotyczących kart opłaty zryczałtowanej dla mieszkańców, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Propozycje zmian w obszarze parkowania, przygotowanych przez gdański magistrat przedstawimy na konferencji prasowej, która odbędzie się w czwartek 6 lutego, o godzinie 10.30 w siedzibie IKM, ul Długi Targ 39/40 (w hallu głównym).

W konferencji prasowej weźmie udział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Tomasz Wawrzonek, z-ca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ds. zarządzania oraz Agata Lewandowska, miejski inżynier ruchu.

Możliwość wprowadzenia na terenie miasta Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania daje znowelizowana Ustawa o drogach publicznych. Zgodnie z jej zapisami taka strefa może powstać w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców na obszarze funkcjonalnego centrum miasta, który charakteryzuje się znacznym deficytem miejsc postojowych. Jej celem jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów, ograniczenie dostępności tego obszaru dla samochodów i wprowadzenie preferencji dla komunikacji zbiorowej.