Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

joanna.bieganowska@gdansk.gda.pl

Data publikacji 12:08

Stanowisko samorządów w sprawie braku odpowiedzialności producentów za odpady opakowaniowe

W czwartek, 16 stycznia, o godz. 13.00 w Pałacu Kultury i Nauki (sala Gagarina, IV piętro, przed salą obrad Rady Miasta, wejście od strony ul. Marszałkowskiej) odbędzie się briefing dotyczący zaniechania wdrożenia w Polsce koncepcji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

W spotkaniu udział weźmie Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju oraz przewodniczący zespołu ds. gospodarki odpadami Unii Metropolii Polskich.

Unia Metropolii Polskich zaznacza, że producenci wprowadzający na rynek opakowania powinni wspierać finansowo proces selektywnej zbiórki opakowań, tym samym ponosić część kosztów systemów gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. Wdrożenie ROP jest zgodne z zasadą z Dyrektywy odpadowej Parlamentu Europejskiego, czyli polluter pays principle (zanieczyszczający płaci). W Polsce w dalszym ciągu główny koszt ponoszą mieszkańcy, bez względu na swoje zachowania konsumenckie.