Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:27

Kolejny nauczyciel nagrodzony

W czwartek, 12 grudnia o godz. 10.30 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku przy al. Legionów 7 odbędzie się uroczystość, na której zostaną zaprezentowane rezultaty projektu Erasmus+ "Hiszpańskie staże szansa do kariery zawodowej".  Podczas tej uroczystości nauczyciel języka angielskiego ZSGH otrzyma Nagrodę Prezydenta Gdańska.

W 2019 roku w Gdańsku zostało przyznanych łącznie sto dziewiętnaście Nagród Prezydent Miasta Gdańska dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych z okazji różnych rocznic i jubileuszy. Wśród nich sto nagród trafiło do gdańskich pedagogów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obecnie wartość jednej nagrody wynosi 6.500,- zł. brutto.

Wysokość kwoty nagrody wynika z regulaminu wynagradzania nauczycieli, który mówi, iż wysokość nagrody Prezydenta nie może przekroczyć 200% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim.

Wręczana nagroda będzie ostatnią nagroda przyznaną w tym roku kalendarzowym.