Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zadłużenie a zdrowie psychiczne – konferencja prasowa dziś o 15.00
Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl

11:15

Zadłużenie a zdrowie psychiczne – konferencja prasowa dziś o 15.00

Przypominamy, że po zakończeniu kursowania tramwaju w ramach Dnia bez długów, odbędzie się konferencja prasowa z udziałem m.in. Krzysztofa Olkowicza – głównego koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja odbędzie się o godz. 15.00 do Galerii Metropolia (ul. Jana Kilińskiego 4), na poziomie „-1”, przy Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.

W konferencji udział wezmą:

Krzysztof Olkowicz – Główny koordynator do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Agnieszka Kapała-Sokalska – członkini Zarządu Województwa Pomorskiego

Michał Miguła – kierownik Referatu Strategii i Programów Społecznych Wydział Rozwoju Społecznego UMG

Piotr Puchalski – Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych / Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

Roman Pomianowski – psycholog ze Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu

Problem utraty kontroli nad finansami jest częsta przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia w tym zdrowia psychicznego poprzez m.in. powstanie zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych i zaburzeń nastroju. Problemy finansowe jednostki mają wpływ nie tylko na nią samą, ale przekładają się również na otoczenie – rodzinę i znajomych. Brak stabilności finansowej rodziców przekłada się na ubóstwo dzieci, które z kolei doznają odrzucenia w środowisku, które wywołuje poczucie wstydu czy niedowartościowania. Lęk, niepewność, strach i poczucie winy bardzo często towarzyszą osobom założonym oraz ich rodzinom. Sytuacja ekonomiczna wywołuje także szereg problemów ze zdrowiem fizycznym.