Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:36

Centrum Pomocy Dzieciom - rozpoczyna działalność w Gdańsku

W poniedziałek, 30 września o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom, które mieścić się będzie we Wrzeszczy na ul. Uphagena 18. Centrum Pomocy Dzieciom, będzie prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Nowa placówka będzie oferować kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego i ich opiekunom. A co ważne pomoc świadczona przez Centrum będzie bezpłatna.

- Cieszę się, że naszym mieście powstaje kolejna miejsce, w którym zarówno dzieci jak i ich opiekunowie będą mogli uzyskać specjalistyczną pomoc. Centrum Pomocy Dzieciom jest jednym z elementów działającego w Gdańsku Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej. To w nim, pomoc znajdą najmłodsi gdańszczanie, którzy w swoich życiu doznali krzywd ze strony dorosłych. Dziękuję Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę za zaufanie i inicjatywę powołania z naszym mieście specjalistycznej placówki - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie odpowiedniego wsparcia, często przez całe życie doświadcza konsekwencji przeżytej traumy. Dodatkowo – gdy musi uczestniczyć w procedurach karnych - narażone jest na wtórną wiktymizację. Pod jednym dachem w gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom swoje siły połączą  wykwalifikowani specjaliści: psychiatra dziecięcy, psycholodzy doświadczeni w pracy z dziecięcą traumą, prawnik wspierający rodziców w procedurach prawnych i sądowych, pracownik socjalny, a także lekarz pediatra. Ważny jest interdyscyplinarny model pracy centrum. Na regularnych spotkaniach zespołu różnych specjalistów podejmowane są decyzje, jakiego rodzaju wsparcia dziecko i rodzina potrzebuje i jak je zrealizować. W Centrum znajduje się pokój przyjaznych przesłuchań, w którym dzieci uczestniczące w procedurach karnych przesłuchiwane są przez sąd.

- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ma 28-letnie doświadczenie w pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania. Centrum Pomocy Dzieciom, które właśnie otwieramy w Gdańsku realizuje model specjalistycznej, kompleksowej pomocy pod jednym dachem. Liczymy na to, że skutecznie wpisze się w miejski system kryzysowej pomocy dzieciom i rodzinom. Placówka w Gdańsku jest częścią sieci Centrów Pomocy Dzieciom, które tworzymy w Polsce, piątą tego typu placówką w kraju. Działanie w sieci daje placówkom możliwość wymiany doświadczeń, działania według tych samych standardów, wspólnego podnoszenie kompetencji zespołów świadczących pomoc dzieciom – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Skuteczna pomoc dzieciom wymaga współpracy z lokalnymi instytucjami – sądami, prokuraturami, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją. Centrum w Gdańsku będzie działać przy dużym wsparciu władz miasta, które widzą w funkcjonowaniu placówki szansę na lepsze rozwiązanie problemów dzieci.

Centrum Pomocy Dzieciom nie powstałoby bez wsparcia firm, instytucji i indywidualnych darczyńców. Działalność Centrum Pomocy Dzieciom jest współfinansowana ze środków miasta Gdańsk oraz organizacji, które wspierają naszą fundację  w świadczeniu pomocy dzieciom, takich m.in. jak Fundacje VELUX i Fundacja Drzewo i Jutro. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Razem z nami dają dzieciom siłę - mówi dr Monika Sajkowska.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje wielkie wyzwanie, jakim jest tworzenie Centrów Pomocy Dzieciom w całym kraju. Placówka w Gdańsku jest piątą, po Starogardzie Gdańskim, Warszawie, Głogowie i Białymstoku, uruchomioną w ramach sieci w Polsce.

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku mieści się przy ul. Uphagena 18. Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. Z Centrum można skontaktować się telefonicznie pod nr: 58 718 73 68 lub adresem e-mail: cpdgdansk@fdds.pl Więcej informacji na stronie fdds.pl.

Kontakt dla mediów:
Dział PR Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
+48 22 616 02 68 / pr@fdds.pl
Monika Zagórska / +48 609 793 927