Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 08:10

Zapraszamy na podsumowanie projektu badawczo-edukacyjnego pt. „Szanuje-Segreguję” Zakładu Utylizacyjnego

Czy można ograniczyć ilość odpadów wytwarzanych w domach, a jeśli tak to o ile? Czy łatwo jest zmienić swoje nawyki, a może coś jest nie do przeskoczenia? Z czym zatem mamy największy kłopot?  

Zapraszamy na podsumowanie projektu badawczo-edukacyjnego pt. „Szanuje-Segreguję” Zakładu Utylizacyjnego, które odbędzie się w poniedziałek 24 czerwca o godz. 14.00 w AVOCADO, Gdańsk Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 25.  W spotkaniu udział wezmą gdańskie rodziny, które zostały wybrane do projektu i podjęły wyzwanie by ograniczać ilość odpadów produkowanych w swoich domach.   Z uczestnikami projektu spotka się prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. 

Parking: na zapleczu Avocado jest kilka miejsc parkingowych, prosimy o zgłoszenie potrzeby miejsca parkingowego, zarezerwujemy (tel. +48 728 895 375)

 Informacja o projekcie:

Projekt „Szanuję – Segreguję” Zakładu Utylizacyjnego rozpoczął się 21 marca tego roku i kończy 24 czerwca.
Ma charakter socjologicznego eksperymentu badawczego przeprowadzanego na terenie Miasta Gdańska.
Strona i przebieg projektu na: www.szanujesegreguje.pl

Akcja Zakładu Utylizacyjnego „Szanuję-segreguję” ma charakter socjologicznego eksperymentu badawczego przeprowadzanego na terenie Miasta Gdańsk w terminie od marca do czerwca.

Cele projektu:

  • promowanie właściwej hierarchii postępowania z odpadami, ze szczególnym naciskiem na konsekwentną, zgodną z obowiązującymi zasadami segregację odpadów u źródła.
  • poszerzanie wiedzy mieszkańców Gdańska na temat gospodarki obiegu zamkniętego i doboru produktów w kontekście ich wielokrotnego wykorzystania,
  • zmiana dotychczasowych nawyków na proekologiczne/wychowanie społeczeństwa recyklingu

 

Projekt w etapach:


Etap I to badanie kompetencji mieszkańców w obszarze segregowania odpadów u źródła.
Całkowita wielkość próby w pojedynczej fali badania wyniosła N=700. Badanie przeprowadził Pomorski Instytut Naukowy.

Etap II to casting i wybór gospodarstw domowych do projektu. 

Etap III to obserwacja dotychczasowych nawyków w grupie wybranych osób z 5 gospodarstw domowych i zbadanie ilości wyprodukowanych odpadów w danym gospodarstwie domowym w okresie 21 dni.

Etap IV to nauka przez doświadczenie. Przyjęta formuła: warsztaty edukacyjne, czyli połączenie prezentacji i zajęć praktycznych z wykorzystaniem funkcjonalnego wyposażenia.

  1. SUPERSORTER – co gdzie wyrzucić. Partner: SUPERSORTER, GUK

2.NIE MARNUJĘ ŻYWNOŚCI – kuchnia zerowaste. Partner: BANK ŻYWNOŚCI W TRÓJMIEŚCIE, K5

3.ŚMIECI SĄ SUROWCEM – wizyta w firmie przetwarzającej PET. Partner: Elcen

4.UPCYCLING – DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW. Partner: #nanowosmieci +#wielusie (pieluszki wielomateriałowe)

5.PLASTIK NIE JEDNO MA IMIĘ. Partner: GiWK

  1. KOMPOSTOWANIE WAŻNA SPRAWA.

Etap V to kolejne badanie ilości odpadów wysegregowanych w domach uczestników i podsumowanie czy i o ile udało się ich ograniczyć.