Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Szczegóły załącznika

Od lewej Tadeusz Smolczewski, Alan Aleksandrowicz oraz Waldemar Ossowski, fot. A. Grabowska, mat. Mu

Data publikacji 15:23
Od lewej Tadeusz Smolczewski, Alan Aleksandrowicz oraz Waldemar Ossowski, fot. A. Grabowska, mat. Mu preview