Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

 Ul. Szeroka stanowi granicę Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście,Karol Stańczak/GZDiZ
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 13:30

Zmiany w wydawaniu identyfikatorów krótkoterminowych Strefy Ograniczonej Dostępności

Od poniedziałku, 15 lipca w życie wejdą zmiany, dotyczące wydawania krótkoterminowych (24-godzinnych) identyfikatorów IGM, uprawniających do wjazdu w obszar Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście. Po zmianach będzie można w miesiącu kalendarzowym uzyskać maksymalnie dwie wjazdówki na jeden numer rejestracyjny pojazdu.

24-godzinne identyfikatory IGM wydawane są dla doraźnych potrzeb osobom, których wjazd do SOD ma charakter okazjonalny. Mowa o przeprowadzkach, dostawie sprzętu lub wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych, remontach czy naprawie infrastruktury, imprezach okolicznościowych, np. ślubów, pogrzebów, koncertów mających miejsce na obszarze SOD, a także pojazdach przedstawicieli mediów.

Od 15 lipca na jeden numer rejestracyjny pojazdu w miesiącu kalendarzowym można będzie uzyskać maksymalnie dwa krótkoterminowe identyfikatory IGM. Po wykorzystaniu dwóch wjazdówek, o kolejne należy ubiegać się składając wniosek i uzasadnienie wjazdu, jak w przypadku identyfikatorów długoterminowych.

Identyfikatory krótkoterminowe są wydawane w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie GZDiZ we Wrzeszczu, przy ul. Partyzantów 36 bud. A oraz w Punkcie Obsługi Klienta na Starym Mieście, przy ul. Wodopój 7. Czynne: pon., wt., czw., pt. w godz. 7.00 – 15.00, śr. w godzinach 7.00 – 16.30.

Przypominamy jednocześnie, że wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności bez konieczności posiadania Identyfikatora IGM mogą realizować: taksówki, autobusy komunikacji miejskiej, rowery i motorowery, pojazdy służbowe Policji i Straży Miejskiej, karetki pogotowia, a także oznakowane pojazdy służb komunalnych (pogotowie energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze) oraz Gdańskich Nieruchomości podczas usuwania skutków awarii. Identyfikator IGM nie jest również wymagany dla pojazdów gości hoteli, które znajdują się w SOD na podstawie wydrukowanej ważnej rezerwacji, a także dla pojazdów z identyfikatorem „R”.

Bez identyfikatora IGM w Strefie Ograniczonej Dostępności poruszać się mogą posiadacze ważnej karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca OZM lub OZR, a także ważnej karty opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej DGM lub DGR, uprawniającej do postoju pojazdu w sektorze FGM Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.

W godz. od 6.00 do 11.00 do Strefy Ograniczonej Dostępności bez identyfikatora mogą wjechać również pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony realizujące usługi zaopatrzenia i serwisu technicznego na podstawie ważnego listu przewozowego lub aktualnego zlecenia. 

Więcej informacji o Strefie Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

fot. www.gdansk.pl