Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ulica Chłodna - mapka
Zdjęcie portretowe: Aneta Niezgoda

Aneta Niezgoda
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Data publikacji 15:00

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Chłodnej

W czwartek 11 lipca planowane jest zamknięcie ul. Chłodnej na całej długości. Zmiany w organizacji ruchu utrzymają się co najmniej do września.

Z uwagi na planowane prace rozbiórkowe i przebudowę sieci podziemnych zamknięta dla ruchu zostanie ul. Chłodna. Ponadto zamknięty zostanie fragment ulicy Królikarnia (łącznik Sempołowskiej – Królikarnia). Co istotne równocześnie planowane jest otwarcie dla ruchu ul. Królikarnia C (łącznik z ul. Reduta Dzik).

Dojazd dla służb ratunkowych będzie zapewniony poprzez podwórka i drogi wewnętrzne. Dojścia piesze do budynków zostaną również zapewnione. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rewitalizacji. Wykonawcą prac jest firma Eurovia Polska.