Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

prezydent miasta po głosowaniu wotum zaufania, fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 20:13

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydent Gdańska

Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz z wotum zaufania za 2023 rok i absolutorium z wykonania budżetu. Dużo niższe wpływy do budżetu miasta przez rządowe zmiany w podatkach, kolejny rok z rzędu są największym wyzwaniem realizacji budżetu. Regularny wzrost cen również nie ułatwiał bieżącego zarządzania.

Radni Gdańska udzielili dzisiaj wotum zaufania dla prezydent Gdańska za 2023 rok. Za głosowało 25 radnych, przeciwko 8 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Rada udzieliła również absolutorium z wykonania budżetu, w tym głosowaniu również za było 25 radnych, przeciwko 8 radnych.

- Bardzo dziękuję za te 25 głosów poparcia. Wotum zaufania to przede wszystkim praca drużynowa, bo władze miasta to nie tylko ja jako prezydent, ale również Wy, jako Radni Miasta Gdańska. Bardzo dziękuję, bo to nasza wspólna praca – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska po udzieleniu wotum zaufania.

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania poprzedziła dyskusja z udziałem radnych, ale także mieszkańców Gdańska. Głos zabrało 16 osób, każdy na wypowiedź miał 5 minut.

Trudności budżetowe

Dochody miasta wyniosły 4 mld 369 mln zł, a wydatki 4 mld 640 mln złotych. To wzrost wydatków o 166 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku. Najwięcej pieniędzy trafiło jednak do edukacji i opieki przedszkolnej - ponad 1,6 mld zł oraz na komunikację miejską – ponad 612 mln zł. Wciąż niemal połowa pieniędzy koniecznych do funkcjonowania szkół pochodzi właśnie z budżetu, na który składają się gdańszczanki i gdańszczanie. W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2023 wydatki na oświatę i wychowanie wzrosły o 17%. Miasto zamknęło rok z deficytem 270 mln zł oraz nadwyżką operacyjną w wysokości ponad 203 mln.

- W 2023 roku budżet Gdańska stracił ponad pół miliarda złotych z dochodów PIT – przekładając to na codzienne funkcjonowanie miasta, to rok bez autobusów i tramwajów, prawie 5 lat bez prądu i ciepła w obiektach użyteczności publicznej, czy 12 lat bez wsparcia seniorów i 18 lat bez remontów dróg i chodników. Pewnie nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie takiego życia w mieście, ale to jest rzeczywistość i my w niej funkcjonujemy - komentuje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Jakie wyzwania czekają miasto w 2024 roku?

W 2024 roku miasto przygotowuje się do projektu realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, wiodącej do Gdańska-Południe. Te pół miliarda złotych ubytku z podatku PIT wystarczyłoby na wkład własny do tego projektu. To także możliwość pokrycia w dużym stopniu wkładu do projektu budowy trasy tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Dzięki tym wpływom w Gdańsku mogłoby powstać 17 szkół podstawowych, podobnych do tej, której budowa rozpoczęła się w Pieckach-Migowo.

Mimo finansowych wyzwań stabilna jest sytuacja miejskiego budżetu. W Ratingu szykowanym przez Agencję Fitch miasto utrzymało ocenę z poprzedniego roku - krajowy ma ocenę AAA, a międzynarodowy A-. Utrzymana wysoka ocena świadczy o wiarygodności Gdańska dla banków i instytucji finansowych na wypadek zaciągania np. nowych kredytów na potrzebne inwestycje.

Zdrowie i usługi społeczne

Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska został uruchomiony w 2017 roku. 9 lipca 2018 roku na świat przyszły pierwsze dzieci - były to dwie dziewczynki, bliźniaczki. Dzięki jego funkcjonowaniu w 2023 roku urodziło się 118 dzieci, a od początku programu aż 853.

27 września 2023 roku uroczyście otwarto Centrum Opieki Wytchnieniowej Fundacji Hospicyjnej przy ul. Kopernika 17c w Gdańsku. Unikalna w skali kraju i niezwykle potrzebna inwestycja jest bezpieczną przystanią dla osób wymagających stałej opieki - dzieci i dorosłych - oraz wspierających ich bliskich. Budowa i wyposażenie Centrum pochłonęła w sumie 38 mln złotych, z czego około 18 mln pochodzi z dotacji celowych. Dziś - trzy połączone ze sobą budynki mogą służyć 60 podopiecznym i ich rodzinom, mieszkańcom Pomorza.

W 2023 kontynuowany był projekt „Jestem – wsparcie psychologiczne dla środowiska szkolnego w Gdańsku”, skierowany do wszystkich członków społeczności szkolnej, realizowany przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W ramach projektu przeprowadzono 1248 psychoterapii, 1927 konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży, 824 konsultacje dla rodziców, 276 konsultacji i 26 godzin warsztatów tematycznych dla nauczycieli.

Nowoczesna, zero emisyjna komunikacja to inwestycja w czyste powietrze

W 2023 roku na ulice Gdańska wyjechało 18 autobusów elektrycznych, za które Gdańsk zapłacił ponad 54 mln zł. W nowoczesny transport Gdańsk inwestuje nadal, we wrześniu 2023 roku została podpisana umowa na 10-letni najem 10 autobusów wodorowych. Pierwszy z nich już pojawił się na gdańskich liniach, kolejne będą dostarczane systematycznie w okresie letnim. Mieszkańcy chętnie korzystają z naszych autobusów i tramwajów, wzrost liczby pasażerów wyniósł ponad 25% w porównaniu do 2022 roku. Dopłata do komunikacji miejskiej z budżetu miasta wyniosła ponad 410 mln, co stanowi 67 % kosztów zbiorkomu.

– Mobilność i transport to drugi największy zakres, zaraz po edukacji w budżetu miasta. Jesteśmy już przyzwyczajeni do nowej linii tramwajowej – Nowa Warszawska, ale otworzyliśmy ją właśnie w 2023 roku. Na bieżąco rozbudowujemy również zero i niskoemisyjny tabor komunikacji miejskiej. W poprzednim roku uruchomiliśmy również system roweru metropolitalnego Mevo 2.0. To naprawdę udany projekt i widzę, że wiele mieszkanek i mieszkańców z niego korzysta. Liczę na to, że w tym zakresie będziemy rozwijać się dalej - komentuje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W całym 2023 roku gdańskie lotnisko odwiedziło prawie 6 mln pasażerów, to aż 29,1% więcej niż rok wcześniej, ale co ważniejsze to o 9,9% więcej niż w 2019 roku, kiedy padł dotychczasowy rekord 5,4 mln pasażerów. W 2023 roku w Porcie Lotniczym Gdańsk było prawie 50 tys. operacji lotniczych, o 12,5% więcej niż rok wcześniej i 1,3% więcej niż w rekordowym 2019 roku. W obsłudze towarów i poczty Port Lotniczy Gdańsk zanotował w 2023 roku wzrost o 12,7%. Udało się przewieźć 11 483 ton cargo. Od 2019 cargo wzrosło o 66,7%. 

Rozwój Gdańska jest i będzie priorytetem. Dlatego w 2023 roku powołano Gdańską Radę Przedsiębiorczości, która przyczyniła się do znacznego wzrostu współpracy i dialogu między organizacjami a lokalnymi przedsiębiorcami. Do jej głównych zadań należy w szczególności współpraca i dialog z lokalnymi przedsiębiorcami, rekomendacja działań z zakresu wspierania przedsiębiorczości, integrowanie środowisk lokalnych przedsiębiorców oraz wspieranie aktywności publicznej w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym pobudzanie i wspieranie działań przedsiębiorczych, pobudzanie aktywności zawodowej seniorów oraz poprawa w zakresie świadczenia usług publicznych.

Czujniki norm dwutlenku węgla, samootwierające się okna czy sterowanie działaniem grzejników – to tylko niektóre z inteligentnych rozwiązań, które zastosowano w jednej z placówek oświatowych w Gdańsku. W efekcie zaoszczędzono aż 8 tys. zł w kilka miesięcy. W nowym budżecie Unii Europejskiej 37% jest przewidziane na zielone projekty, w tym te związane z energetyką. Władze miasta, dążąc do samowystarczalności i efektywności energetycznej, chcą wykorzystywać te środki, również te pochodzące z KPO. Uruchomienie środków zewnętrznych pozwoli na realizację modernizacji i wprowadzenia takiego systemu również w innych obiektach.

Współpraca z mieszkańcami, inwestycje z Budżetu Obywatelskiego i wsparcie dla NGO’sów

Zasób mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego powiększył się o 166 lokali, których koszt budowy wyniósł 69,8 mln zł. Łączny zasób wynosi teraz 3520 mieszkań, a w trakcie realizacji jest kolejnych 60 mieszkań. W zasobach komunalnych miasta jest 15 871 mieszkań, w tym 709 lokali socjalnych, co stanowi 6 % wszystkich mieszkań. W 2023 roku wyremontowano 153 lokale, w tym 115 przeszło kompleksowy remont za łączną kwotę 23,5 mln zł.

W Parku Południowym zakończono prace nad koncepcją architektoniczno-krajobrazową. Gdańsk posadził ponad 4600 nowych drzew, ponad 19 200 krzewów i 2 mikrolasy.

– Park Południowy będzie drugim co do wielkości, zaraz po Parku Reagana, miejscem zielonym w Gdańsku - mówi Aleksandra Dulkiewicz. Proces jego powstawania odbywa się jednak etapami. Tematy zielone bardzo interesują nas wszystkich i Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, który tak konsekwentnie realizuje projekt mikrolasów. Na bieżąco rozbudowujemy również system gospodarowania wodami opadowymi. Przy Jaśkowej Dolinie powstał nowy zbiornik retencyjny, a zbiornik Subisława został przebudowany i powiększony.

Dużo nowych nasadzeń i małej architektury pojawi się również z tytułu projektów Budżetu Obywatelskiego. W 2023 roku mieszkańcy mieli do dyspozycji ponad 20 mln zł. Gdańszczanki i gdańszczanie zgłosili blisko 700 projektów, z których wybranych zostało 111 najlepszych propozycji. Mieszkańcy w geście solidarności z ofiarami wojny Rosji z Ukrainą ruszyli do pomocy. Prawie 100 mln złotych zostało przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dialog z mieszkańcami

W 2023 roku miasto przeznaczyło 110 mln złotych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dialog to także comiesięczne spotkania z cyklu „Porozmawiajmy przy stole” – w 2023 odbyło się ich 13. Na bieżąco są również prowadzone lekcje obywatelskie, których w 2023 było 15.

- Rozmawiamy z mieszkańcami w bardzo różnych formach. To nie tylko spotkania w szkoła, czy dzielnicach. To także interwencje, które przeprowadzam nie tylko ja ale również moi zastępcy – komentuje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - To przede wszystkim otwartość na rozmowę o trudnych tematach oraz wyjaśnianie kwestii, które medialnie po pierwsze mogą być przeinaczone a po drugie nie do końca zrozumiałe.

fot. www.gdansk.pl