Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz przekazuje Raport przewodniczącej Rady Miasta Gdańska
Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:04

Raport o stanie miasta za 2023 rok przekazany do Rady Miasta

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz przekazała „Raport o stanie miasta Gdańska za 2023 rok”. Raport za poprzedni rok kalendarzowy przygotowany został po raz szósty. Teraz będzie przedstawiony oraz poddany debacie publicznej podczas absolutoryjnej sesji 20 czerwca. W dyskusji będą mogli wziąć udział również mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.

- Już po raz szósty przekazujemy Raport o stanie miasta. To obszerny dokument, do którego lektury bardzo zachęcam – mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. – Dla mnie najważniejsze wśród tych wszystkich danych jest czwarte miejsce w Polsce pod względem zadowolenia mieszkańców z poziomu życia. Jesteśmy także drugim miastem w Polsce, w którym nastąpił wzrost liczby mieszkańców. Bardzo zadowolona jest z tego, że mamy dokument wyznaczający kierunki rozwoju, przedyskutowany i współtworzony przez mieszkańców a potem przyjęty przez Radę Miasta, czyli „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. Wśród sukcesów należy podkreślić kampanię profrekwencyjną „Nie śpij, bo Cię przegłosują”, dzięki której także frekwencja w wyborach parlamentarnych 15 października wyniosła 81,5 procent i była rekordową. Linia tramwajowa Nowa Warszawska czy otwarcie Kunsztu Wodnego, to z kolei najważniejsze inwestycje ubiegłego roku.

Jaki był 2023 rok w największej gminie w Polsce?

W ubiegłym roku Gdańsk został największą gminą w Polsce, ponieważ nastąpiło włączenie do powierzchni miasta wód Zatoki Gdańskiej. Co jeszcze się wydarzyło w naszym mieście w 2023 roku? Oto kilka przykładowych informacji z Raportu:

 • 95 % gdańszczanek i gdańszczan jest zadowolonych z tego, że mieszka w swoim mieście
 • Budżet miasta w 2023 roku został wykonany w 91, 4 procent planu
 • Utrzymana została ocena ratingowa miasta w latach 2017–2023
 • powołanie Rzecznika Praw Ucznia
 • w Gdańsku odbyło się EuroSkills – międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych wystąpiło w nim blisko 600 zawodników z 32 krajów Europy
 • nowe placówki edukacyjne: 5 przedszkoli publicznych oraz Morska Szkoła Podstawowa przy ul. Srebrnej
 • program wsparcia prokreacji: w 2023 roku urodziło się 118 dzieci
 • 7 mln zł wydano na wsparcie dla gdańskich klubów prowadzących zajęcia sportowe dla młodzieży
 • 20,8 mln zł było do dyspozycji mieszkańców w Budżecie Obywatelskim
 • odbyło się13 spotkań z cyklu „Porozmawiajmy przy stol” i i spacerów dzielnicowych z prezydent Gdańska
 • rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych w Gdańsku: 81,5 procent
 • otwarto Kunszt Wodny
 • rekordowa liczba zwiedzających gdańskie muzea i wystawy: 1,5 mln osób
 • rekordowa liczba turystów: 4,1 mln osób (+10% od roku 2022), ponad 968 tys. to goście zagraniczni (+33%)
 • rekordowa liczba podmiotów gospodarczych: 96 004 (+5%)
 • rekordowy ruch pasażerski w porcie lotniczym: 5,9 mln pasażerów (+29,1%)
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego powiększyło swój zasób mieszkaniowy o 166 lokali (łączny zasób wynosi 3520 mieszkań)
 • wyremontowano 153 lokale komunalne, w tym 115 przeszło kompleksowy remont za łączną kwotę 23,5 mln zł
 • otwarto linię tramwajową Nowa Warszawska (współfinansowana przez UE – 63,5 mln zł)
 • uruchomienie Mevo 2.0
 • przyznanie Gdańskowi organizacji konferencji Velo-City 2025
 • uruchomienie platformy GeoGdańsk

Szczegółowe dane znajdziemy w Raporcie o stanie miasta za 2023 rok oraz w załączonej prezentacji.

Gdański Raport zawiera więcej

„Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok” to kompleksowe opracowanie podsumowujące działanie władz miasta podjęte w ciągu minionego roku kalendarzowego. Przygotowanie Raportu to obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Raport wedle założeń ustawodawcy ma podsumowywać działalność władz miasta w roku poprzednim i zawierać musi sprawozdania z realizacji:

 • budżetu obywatelskiego,
 • polityk, programów i strategii,
 • uchwał podjętych przez Radę Miasta.

Warto podkreślić, że gdański Raport idzie jednak dużo dalej i zawiera jeszcze osiem rozdziałów. Cztery wprowadzające:

  • Ogólna charakterystyka miasta,
  • Mieszkańcy - opis podstawowych cech społeczno-demograficznych,
  • Organizacja i zarządzanie miastem,
  • Budżet,

Kolejne cztery rozdziały nawiązują do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta, wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. W tych rozdziałach pokazano najważniejsze dane statystyczne, opisano kluczowe inwestycje i projekty miejskie zrealizowane w 2023 r. w zakresie:

 • Zielonego Miasta – m.in.: bioróżnorodności, terenów zieleni, odporności na zmiany klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego, świadomości ekologicznej.
 • Wspólnego Miasta – m.in.: edukacji, sportu, zdrowia, integracji społecznej, aktywności obywatelskiej, praw człowieka, mieszkalnictwa.
 • Dostępnego Miasta – m.in.: przemieszczeń pieszych, rowerowych, transportu publicznego, bezpieczeństwa, energetyki miejskiej, cyfrowej transformacji i smart miasta.
 • Innowacyjnego Miasta – m.in.: gospodarki, przestrzeni, kultury i dziedzictwa, turystyki i czasu wolnego.

Choć w ustawie mowa jest o podsumowaniu działalności w roku poprzedzającym złożenie Raportu, ramy czasowe gdańskiego opracowania w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2017–2023. Szersza perspektywa czasowa pozwala zaprezentować trendy i zmiany zachodzące w mieście i w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Zapytania dotyczące zawartości Raportu można kierować na adres e-mail: strategia@gdansk.gda.pl.

Ważne nagrody i wyróżnienia

Mimo bardzo trudnych warunków udało się utrzymać stabilną sytuację budżetową, a dokonania Gdańska w pokonywaniu trudności, nie tylko budżetowych, zostały dostrzeżone i docenione – nasze miasto zdobyło III miejsce w rankingu Perły Samorządu, a Skarbnik Gdańska Izabela Kuś została wybrana najlepszym skarbnikiem wśród dużych miast. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz w Perłach Samorządu otrzymała wyróżnienie w kategorii włodarza gminy powyżej 100 tys. Specjalne wyróżnienie miasto otrzymało za kampanię społeczną „Gdańsk Miastem Równości”.

Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności 2023 - Główna nagroda „Europejskie Stolice Włączenia i Różnorodności” dla miast liczących ponad 50 000 mieszkańców w kategorii „Samorząd wspierający równość osób LGBT+” – to kolejna ważna nagroda dla Gdańska. Doceniono wspieranie równości osób LGBT+, liczne inicjatywy obejmujące włączające usługi publiczne (m.in. opracowanie wspólnie z Stowarzyszaniem Tolerado, „Standarów obsługi przyjaznych dla osób LGBT+” w pomocy społecznej i psychologicznej) i wsparcie dla ofiar dyskryminacji w postaci Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. Gdańsk jako jedyne miasto w Europie otrzymał również nagrodę publiczności.

Także Fitch Ratings potwierdził w 2023 roku wysokie długoterminowe ratingi Gminy Miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.

Dyskusja o Raporcie – decyduje kolejność zgłoszeń

Raport zostanie teraz przekazany radnym Gdańska, którzy omówią go podczas sesji absolutoryjnej 20 czerwca. W dyskusji będzie mogło wziąć udział także 15 mieszkańców.

- Sesja absolutoryjna Rady Miasta Gdańska odbędzie się 20 czerwca. W jej trakcie odbędzie się debata na temat Raportu. Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji i przedstawienia swoich spostrzeżeń oraz uwag dotyczących Raportu – podkreśla Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. - Aby móc uczestniczyć w debacie, należy złożyć przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemny wniosek poparty co najmniej 50 podpisami.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Miasta Gdańska, Wały Jagiellońskie 1, pok. 104 (sekretariat) do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną Rady Miasta Gdańska, czyli do 19 czerwca 2024 roku.

Formularz zgłoszenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą zabierać głos według kolejności zgłoszeń. Czas przeznaczony na wystąpienia to 5 minut.

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miasta Gdańska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydent Miasta Gdańska wotum zaufania.