Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

odsloniecie tablicy na rondzie Zwiazku Podhalan, fot  D Paszlinski, www gdansk pl (5)
Zdjęcie portretowe: Marcin Szeląg

Marcin Szeląg
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:10

Związek Podhalan uhonorowany na Jasieniu

Choć górale przybyli na obecne tereny Gdańska już po II wojnie światowej, to jako oficjalny oddział Związku Podhalan funkcjonują w nim od 2019 roku. Na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej, Rada Miasta Gdańska pod koniec ubiegłego roku przegłosowała nadanie nowego imienia rondu w rejonie alei Armii Krajowej, ulic Kartuskiej i Gronostajowej. Uroczyste odsłonięcie nazwy: rondo Związku Podhalan, odbyło się w sobotę, 11 maja.

W odsłonięciu tablicy z nową nazwą ronda wzięli udział: Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, Anna Golędzinowska i Piotr Gierszewski, Radni Miasta Gdańska, Mirosław Adamczyk, prezes Oddziału Gdańskiego Związku Podhalan w Polsce im. Św. Wojciecha oraz Julian Kowalczyk, prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II. Nie zabrakło także kapłanów z parafii Bł. Doroty z Mątew oraz górali, którzy licznie przybyli na uroczystość.  

Tworzenie różnorodnej wspólnoty Gdańska

- Często na Górze Gradowej powiewa flaga patchworkowa. Została ona przygotowana kilka lat temu, wspólnie przez różne środowiska i mniejszości, które tworzą naszą gdańską wspólnotę. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj odsłaniamy tablicę na rondzie Związku Podhalan, właśnie w kontekście tej różnorodnej wspólnoty – mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds.  zrównoważonego rozwoju i inwestycji. –  Każdy z nas ma swoją tożsamość i jest zobowiązany do pielęgnowania tradycji i miejsca pochodzenia. Razem tworzymy bogactwo różnorodnego Gdańska i różnorodnej Polski. Składam gratulacje za tę inicjatywę Klubowi Koalicji Obywatelskiej, bo doskonale wpisuje się ona w myślenie o naszej wspólnocie, o Gdańsku.

Uchwałę w sprawie nadania nazwy z grudnia 2023 r. przeczytała Radna Miasta Gdańska Anna Golędzinowska, a później wspólnie z zastępcą prezydenta Gdańska, Piotrem Grzelakiem i Radnym Piotrem Gierszewskim przecięli wstęgę na tablicy z nazwą nowego ronda. O tym jak ważnym miejscem dla górali jest Miasto Gdańsk mówił prowadzący uroczystość Mirosław Adamczyk:

- Ważnym dla nas i dla naszych ojców i dziadków grodem jest prastary Gdańsk, miasto wolności i solidarności. To miejsce, w którym nasi przodkowie znaleźli dla siebie dom, w którym czuli się bezpiecznie, a nas – dzieci i wnuki – wychowali, by kochać góry i morze. – mówił Mirosław Adamczyk, prezes Oddziału Gdańskiego Związku Podhalan w Polsce im. Św. Wojciecha

Najbardziej oddalona od macierzy społeczność górali

Rondo znajduje się w rejonie powojennego osadnictwa górali podhalańskich. Przybyli oni na obecne tereny Gdańska po II wojnie światowej, by uprawiać i gospodarować pagórkowatymi polami i łąkami obecnej dzielnicy Jasień, a tym samym zapewnić miastu żywność. Po wielu latach, w 2019 roku oficjalnie założony został Gdański Oddział Związku Podhalan, który jest najbardziej oddalonym oddziałem od rodzimej ziemi.

- Wielki piewca Podhalan, Władysław Orkan, w 1922 roku skierował do górali w Czarnym Dunajcu wskazania do dalszego działania. Wśród jego słów znalazło się sformułowanie, które pasuje do dzisiejszej uroczystości: „nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią, chociażbyś na krańca świata się znalazł”. To odwzorowuje podejście górali, którzy przybyli tutaj po II wojnie światowej, gospodarując tereny obok lokalnej społeczności kaszubskiej – mówił Julian Kowalczyk, prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II. – Gratulujemy sukcesu, że tak daleko od macierzy potrafiono się zjednoczyć i tak wiele dobrego stworzyć. Zaznaczyliście tu swoją obecność, wzbogaciliście różnorodność tego regionu i wnieśliście tu swoją cząstkę, budując społeczność lokalną. Świadczycie o góralskości, ale żyjecie też wśród innych, dlatego ważna jest współpraca i tolerancja. Wszystkiego dobrego!

Kolejne pokolenia kultywują tożsamość góralską i przyczyniają się do budowy wielokulturowej tożsamości miasta. Przejawem tego jest m. in. zbudowana sumptem Związku Podhalan gazdówka, która służy za miejsce promocji kultury podhalańskiej a jednocześnie jedno z pierwszych miejsc wydarzeń kulturalnych i integracyjnych na terenie dzielnicy Jasień.

Więcej o działalności Oddziału Gdańskiego ZP można przeczytać na stronie internetowej Związku Podhalan.

fot. www.gdansk.pl

Załączniki