Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Radni-seniorzy w ławach podczas VI sesji Gdańskiej Rady Seniorów w siedzibie Rady Miasta Gdańska.
Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:30

Wybory do Gdańskiej Rady Seniorów – zgłaszanie kandydatów do 21 maja

Wybory do Gdańskiej Rady Seniorów odbędą się 20 czerwca. Radnymi mogą zostać osoby zamieszkałe na terenie Gdańska, które w tym roku ukończą 60 lat. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do 21 maja.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez dostarczenie stosownych dokumentów do: Kancelarii Urzędu Miejskiego, Zespołu Obsługi Mieszkańców lub Biura Rady Miasta Gdańska, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gdańska spełniających kryteria wiekowe do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach. To doskonała okazja, aby mieć realny wpływ na decyzje dotyczące ważnych aspektów życia seniorów w naszym mieście – Wasz głos ma znaczenie!

Czym jest Gdańska Rada Seniorów

Rada Seniorów w Gdańsku została powołana w 2018 roku. W wyborach wyłoniono wtedy 31 osób, w większości przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz gdańskich seniorów. W pierwszej kadencji zwołano 20 sesji i podjęto 35 uchwał (więcej o pierwszej kadencji Rady w artykule).

Rada ma charakter doradczy i inicjatywny. Współpracuje także z organami miasta w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej. W jej skład wchodzi 34 członków, przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydata na radnego – seniora może zgłosić grupa co najmniej 30 mieszkańców na Załączniku Nr 2 do Statutu Gdańskiej Rady Seniorów (24.76 KB, docx) oraz listę mieszkańców popierających kandydata stanowiącą Załącznik Nr 3 do Statutu Gdańskiej Rady Seniorów (23.16 KB, docx). Jeden mieszkaniec może poprzeć nie więcej niż jednego kandydata.

Zgłaszającym mogą być również:

  • organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów,
  • grupa 7 Radnych Miasta Gdańska,
  • Gdańskie Kluby Seniora,
  • podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku,
  • Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego,
  • Rady Dzielnicy.

W tym wypadku, wymienione grupy i organizacje dokonują zgłoszenia poprzez Załącznik Nr 1 do Statutu Gdańskiej Rady Seniorów (24.43 KB, docx) .

Szczegółowe informacje znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wybory – 20 czerwca

Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach 8:00-18:00 w siedzibie Rady Miasta Gdańska, Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1.

Wyboru członków Rady, w głosowaniu tajnym dokonują: Radni Miasta Gdańska (34 głosy), Przewodniczący Rad Dzielnic (35 głosów), Prezydent Miasta Gdańska oraz członkowie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (18 głosów). Łącznie do udziału w głosowaniu uprawnionych jest 88 osób. Więcej informacji w Statucie Gdańskiej Rady Seniorów.

Gdańsk w światowej sieci miast przyjaznych osobom starszym

Warto przypomnieć, że Miasto Gdańsk dołączyło w marcu tego roku do grona miast przyjaznych starzeniu się. W sieci, zrzeszającej ponad 1500 miast i społeczności, znajdują się miejscowości i organizacje z ponad 50 krajów. Celem inicjatywy jest wymiana dobrych praktyk i współpraca na rzecz seniorów, a także zyskanie dostępu do wyników specjalistycznych badań, analiz i rekomendacji. Do sieci należy m.in. wiele miast Stanów Zjednoczonych i Australii, a także z Ameryki Południowej, Azji i Europy.