Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Logo Rady Maista Gdańska
Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:00

Ślubowanie radnych i prezydent Gdańska – pierwsza sesja IX kadencji

We wtorek, 7 maja o godz. 12.00 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta (ul. Długa 46/47) odbędzie się inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Miasta Gdańska. Obrady transmitowane będą na portalu Gdansk.pl.

Obecnych na sesji powita Agnieszka Owczarczak, która przekaże prowadzenie radnemu najstarszemu wiekiem, którym jest Bogdan Oleszek. Przed przystąpieniem do sprawowania mandatu radnego kadencji 2024-2029, wszyscy radni otrzymają zaświadczenia o wyborze na radnego (lista radnych znajduje się na stronie internetowej miasta), które wręczy im Marek Jankowski przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Następnie każdy z radnych złoży ślubowanie.

Po ślubowaniu zostanie przeprowadzone głosowanie nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdańska IX kadencji.

Doniosłość chwili podkreślać będzie leżąca na prezydialnym stole Biblia z 1630 roku (użyczona przez bibliotekę PAN w Gdańsku), na którą burmistrzowie, rajcy oraz miejscy ławnicy do drugiego rozbioru Rzeczypospolitej składali przysięgę, że „wszystko, co będą czynić, czynić będą wyłącznie dla dobra miasta Gdańska”.

Ślubowanie prezydent Aleksandry Dulkiewicz

Po wyborze Prezydium, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczy Aleksandrze Dulkiewicz zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Gdańska, która złoży ślubowanie wobec Rady Miasta.

Po złożeniu ślubowania i potwierdzenia tego podpisem, Aleksandra Dulkiewicz oficjalnie obejmie obowiązki Prezydenta Miasta Gdańska na lata 2024-2029.

Modlitwa przed sesją

Inauguracyjną sesję poprzedzi modlitwa międzywyznaniowa w intencji gdańszczanek i gdańszczan, która odbędzie się w Bazylice Mariackiej o godz. 11.00. Po modlitwie odbędzie się zwiedzanie Izby Rajców.

Na wniosek komisarza wyborczego

Przypomnijmy, że pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy. Gdańska sesja została zwołana „Postanowieniem nr 550/2024 Komisarza Wyborczego z dnia 16 kwietnia 2024 r, w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego, objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku I”. Postanowienie znajduje się w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.