Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Święto Wolności i Praw Obywatelskich, fot. G.Mehring www.gdansk.pl
Zdjęcie portretowe: Milena Mieczkowska

Milena Mieczkowska
Fundacja Gdańska

Zdjęcie portretowe: Marcin Szeląg

Marcin Szeląg
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:58

Trwa nabór do Strefy Społecznej w ramach Święta Wolności i Praw Obywatelskich

Zbliża się początek czerwca, kojarzący się z rocznicą pierwszych częściowo wolnych wyborów od czasów II wojny światowej. W weekend 1-2 czerwca, po raz piąty w Gdańsku, powstanie Strefa Społeczna, która jest częścią Święta Wolności i Praw Obywatelskich. Do 30 kwietnia trwają zapisy dla organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich i grup nieformalnych chcących stać się częścią Strefy Społecznej.

Do współuczestniczenia i współtworzenia Święta Wolności i Praw Obywatelskich zgłosić się mogą wszystkie organizacje pozarządowe z całej Polski. W tym roku Strefę Społeczną stworzy ok 100 grup, NGO i ruchów obywatelskich.

Dorobek organizacji społecznych w Polsce

Strefa Społeczna ma pokazać wieloletni dorobek organizacji - czyli wszystko to, co by się w Polsce nie wydarzyło, gdyby nie odpowiedzialność i zaangażowanie sektora pozarządowego. Ma opowiedzieć, jak działają organizacje, jakie są obszary ich aktywności, kim są ludzie w nich pracujący i ci, którzy korzystają z ich wsparcia. Pragniemy porozmawiać o tym, jak lepiej budować przyszłość.

W ramach strefy przewiduje się utworzenie stanowisk, w których wyłonione organizacje będą mogły w sposób aktywny zaprezentować swoje kompetencje, osiągnięcia oraz zainteresowania.

W tegorocznej edycji postanowiono zestawić ze sobą dekady, które po 1989 roku ukształtowały obecny obraz Polski. Celem jest pokazanie jak wiele zmieniło się w krajobrazie społecznym naszego kraju przez ostatnie 35 lat.

Granty dla organizacji

Jak co roku, organizacje pozarządowe tworzące Strefę Społeczną otrzymają grant ułatwiający im pokrycie kosztów zrealizowania własnego programu. Dofinansowanie wyniesie 2500 zł. 

Poszukiwane są organizacje, która działają m.in. w obszarach: demokracja, edukacja, ekologia, ekonomia społeczna, integracja, kultura i sztuka, mniejszości etniczne, organizacje antyprzemocowe, organizacje humanitarne, organizacje parasolowe, organizacje sportowe, pomoc sąsiedzka, prawa człowieka, prawa dziecka, prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, ruchy miejskie, samorządność, wolontariat, wsparcie osób w bezdomności czy wsparcie osób z niepełnosprawnościami (fizyczne i psychiczne).

Szczegóły dotyczące Strefy Społecznej i formularz zgłoszeniowy dostępne są na dedykowanej stronie Święta Wolności i Praw Obywatelskich. Zgłoszenia zbierane są do 30 kwietnia, do końca dnia.

fot. www.gdansk.pl