Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Inkubator Innowacji Społecznych INNaczej
Zdjęcie portretowe: Marcin Szeląg

Marcin Szeląg
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:30

Działaj INNaczej. Czeka 15 tys. zł na realizację najlepszych pomysłów

Widzisz wyzwania społeczne i chcesz działać? Masz pomysł na zmianę w Gdańsku i chcesz przetestować go w praktyce? Zgłoś się do 7. edycji Inkubatora Innowacji Społecznych INNaczej, gdzie podczas warsztatów i konsultacji oraz dzięki wsparciu specjalistów, rozwiniesz swoją koncepcję. Najlepsze innowacje otrzymają wsparcie finansowe. Termin zgłaszania pomysłów upływa 12 maja.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Tytułowe innowacje to np. wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, ale także wdrożenie już funkcjonującego pomysłu w nowym kontekście lub dla innej grupy społecznej.

Nabór w ramach 7. edycji programu

Miasto Gdańsk wspiera innowatorki i innowatorów społecznych od roku 2017. Do 12 maja trwać będzie nabór pomysłów w ramach aktualnej, 7. Edycji naboru Inkubatora Innowacji Społecznych INNaczej. Jest to projekt umożliwiający wprowadzenie w życie nieszablonowych rozwiązań zagadnień społecznych, z którymi wielu z nas mierzy się w codzienności.

Innowacyjny nie zawsze znaczy nowy – może oznaczać też inne niż do tej pory podejście do tematu. W cenie są także pomysły na nieszablonowe rozwiązanie rzeczywistego wyzwania społecznego. Tematy podejmowanych inicjatyw mogą dotyczyć wszystkich obszarów życia w Gdańsku, uwzględniających obecną sytuację w Polsce. Mowa tu o usługach społecznych, przestrzeni publicznej, mieszkalnictwie, kulturze, zdrowiu, edukacji, sporcie, ekologii i przyrodzie.

Zgłoszenia do INNowacji

Swoje pomysły do inkubatora innowacji można zgłaszać indywidualnie, jak i w ramach grupy nieformalnej. Aby wziąć udział w nadchodzącej edycji, należy wypełnić dedykowany formularz.

Na stronie projektu, znaleźć także regulamin oraz kartę oceny merytoryczne, a także inne informacje ważne dla innowatorek i innowatorów, w tym także darmowy e-book „Każda duża zmiana zaczyna się od małego kroku”, o tym, jak powstają innowacje społeczne.

Uczestniczki i uczestnicy projektu INNaczej mogą liczyć na wsparcie merytoryczne, logistyczne i finansowe. Operatorem programu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation. Dofinansowany jest ze środków Miasta Gdańska.

Co dotychczas zrobiono?

W poprzednich edycjach projektu, innowatorki i innowatorzy zgłaszali średnio około 30 pomysłów, a łącznie wpłynęło ich dotychczas niemal 150. 30 z nich przetestowano, a 25 otrzymało wsparcie merytoryczne i finansowe. Wśród upowszechnionych innowacji jest na przykład Bank Słoików, dzięki któremu można dać drugie życie niepotrzebnym naczyniom. Z tego pomysłu można korzystać w Centrum Dolna Brama.

Taniec w Pudełku z kolei, to dedykowana szkołom i instytucji kultury gra, która ma za zadanie integrować ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Karty są ilustracjami, które w sposób prosty, znakowy prezentują ruch, gest, oraz sposób jego wykonania. Gra ma łączyć, to co w ludziach najpiękniejsze – ich różnorodność i indywidualność poprzez wspólny ruch, taniec, aktywność fizyczną.

Ważne terminy:

  • zgłaszanie pomysłów - do 12 maja
  • wyniki oceny formalnej - 15 maja
  • spotkanie organizacyjne - 16 maja
  • warsztaty - maraton projektowania innowacji - 25-26 maja
  • złożenie projektu innowacji społecznej wypracowanego podczas warsztatów - 3 czerwca
  • wyniki oceny merytorycznej - 12 czerwca
  • warsztaty grupowe - 13 czerwca
  • wsparcie indywidualne - 13 czerwca - 18 czerwca
  • prezentacja przed komisją konkursową - 19 czerwca
  • ogłoszenie wyników - 20 czerwca

fot. Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation