Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

2631256
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 13:00

Specjalistyczne badania i diagnostyka 112 lip z Wielkiej Alei

Wytypowane na podstawie obserwacji drzewa wymagają szczegółowej oceny ich stanu zdrowotnego. Badania, które rozpoczęły się w połowie kwietnia mają na celu określenie zachowania statyki drzew i stanu technicznego. Wyniki posłużą do opracowania zakresu ewentualnych zabiegów.

Drzewa rosnące w Wielkiej Alei Lipowej, ze względu na lokalizację, nie mają łatwych warunków bytowych. Specjalistyczna diagnostyka jest konieczna, by móc określić statykę wytypowanych drzew, stan techniczny pni oraz zdrowie każdego z badanych egzemplarzy.

Metodologia badań opiera się na:

  • testach obciążeniowych – zarówno metodą elasto-inklino, jak i dynamiczną, które polegają na zbadaniu przy pomocy czujników i programu komputerowego zachowania drzew przy różnych prędkościach wiatru,
  • ocenie stanu technicznego pnia drzewa przy użyciu tomografu dźwiękowego, wykonanego na 3 wysokościach,
  • ocenie stanu zdrowotnego pnia, korony i korzeni drzew przy pomocy formularza VTA (Visual Tree Assessment).

Analiza wyników badań pozwoli opracować dalsze zalecenia dla lip z Wielkiej Alei. Gotowe ekspertyzy dendrologiczne wskażą zarówno zakres działań, jak i pilność ich realizacji. Celem badań, jak i ewentualnych zabiegów jest ochrona drzew, poprawa ich żywotności i statyki, a także zapewnienie bezpieczeństwa w ich otoczeniu. Badania potrwają do połowy maja.