Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Sala obrad Rady Miasta Gdańska widziana z góry. Większą część zdjęcia zajmują radni siedzący za stołami, przed nimi laptopy. Z prawej widoczne dwa duże okna. Z lewej, na podwyższeniu, prezydium rady, nad którym zawieszony jest duży ekran.
Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 12:30

Ostatnia taka sesja

Dobiega końca najdłuższa w historii kadencja samorządu terytorialnego. W czwartek, 18 kwietnia o godz. 9.00 rozpocznie się LXXVI sesja Rady Miasta Gdańska – ostatnia sesja ósmej kadencji. Kadencji, w której radni podjęli blisko 2000 uchwał. Podczas czwartkowej sesji pod głosowanie poddane zostaną 33 uchwały.

Sesja odbędzie się w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1), a rozpoczną ją komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak, Komisji Rady Miasta oraz wystąpienie Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

Następnie wysłuchamy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W porządku obrad znalazło się 33 uchwały, które dotyczą m.in.:

  • zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej;
  • ustalenia na rok szkolny 2024/2025 planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Gdańska;
  • przyjęcia Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030;
  • udzielenia dotacji celowych m.in. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku, Parafii Greckokatolickiej (bizantyjsko-ukraińskiej) pw. Św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Gdańsku.

Porządek sesji wraz z linkami do uchwał znajdują się w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Także w Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy skład odchodzącej Rady Miasta Gdańska. Nowo wybrany skład Rady Miasta Gdańska IX kadencji znajdziemy na stronie internetowej miasta.

Transmisja obrad odbywać się będzie na portalu gdansk.pl. Na miejskim portalu miejscy radni będą także gośćmi Romana Daszczyńskiego w programie „Wszystkie Strony Miasta”, którego emisję zaplanowano w środę, 17 kwietnia o godz. 11.00.

Najdłuższa kadencja

W latach 2018–2024 zwołanych zostało 76 sesji Rady Miasta Gdańska, w tym 5 sesji nadzwyczajnych. Radni podjęli blisko 2000 uchwał, złożyli do Prezydent Gdańska 3596 interpelacji i 538 zapytania, interweniowali w sprawach mieszkańców i spotykali się z gdańszczankami i gdańszczanami, by na bieżąco reagować na pojawiające się wyzwania.

- VIII, najdłuższa w historii samorządu terytorialnego, kadencja Rady Miasta Gdańska dobiega końca. Przeszło pięć lat wspólnej pracy na rzecz naszego miasta, gdańszczanek i gdańszczan – mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta. – Ten czas okazał się pełen zaskakujących i trudnych wyzwań. Początek naznaczony został tragiczną śmiercią Prezydenta Adamowicza. Koniec 2019 roku przyniósł wyzwanie w postaci pandemii, która wymagała przeorganizowania pracy Rady. Potem wybuchła wojna w Ukrainie, a w międzyczasie władza centralna dostarczała nam wyzwań dynamicznie zmieniającego się prawa, które wymuszało nagłe zmiany w organizacji pracy miasta oraz utrudniało planowanie jego rozwoju. Chciałabym podziękować Radnym Miasta Gdańska, Gdańskiej Radzie Seniorów i Młodzieżowej Radzie Miasta za pracę i czas poświęcony naszemu miastu. Dziękuję wszystkim gdańszczankom i gdańszczanom, wspólnie z którymi podejmowaliśmy różne inicjatywy na rzecz naszego miasta, jego mieszkanek i mieszkańców – dodaje przewodnicząca Owczarczak.

Honorowi obywatele i obywatelki, medale i nagrody

Radni mijającej kadencji nadali 4 tytuły Honorowej Obywatelki i Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Laureaci tego najważniejszego w Gdańsku wyróżnienia to Halina Winiarska-Kiszkis, Jerzy Kiszkis, Danuta Wałęsa i Jerzy Owsiak.

Kapituła Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa) i Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II) przyznała podczas tej kadencji 19 odznaczeń.

Z inicjatywy Agnieszki Owczarczak Rada Miasta Gdańska ustanowiła dwie nowe nagrody: Zasłużony dla Gdańskich Seniorów oraz Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży. Podczas dwóch edycji przyznano pięć nagród za istotne dokonania na rzecz gdańskiej młodzieży i dwie nagrody za istotne dokonania na rzecz gdańskich seniorów.