Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

gdanskie fundusze - grafika
Zdjęcie portretowe: Marcin Szeląg

Marcin Szeląg
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 11:00

Gdańskie Fundusze: są pieniądze na działania. Aplikuj do 6 maja

Masz pomysł na aktywne działanie na rzecz innych? Uzyskaj dofinansowanie w ramach pięciu Gdańskich Funduszy, wspierających inicjatywy skierowane na przykład do dzieci i młodzieży oraz seniorów, a także mieszkańców poszczególnych dzielnic. Niektóre z funduszy koncentrują się na aktywności sportowej i rekreacji, inne na działaniach związanych z różnorodnością, prawami człowieka i swobodami obywatelskimi. Zarówno grupy mieszkańców, jak i organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do poniedziałku, 6 maja.

Dwa tygodnie wcześniej, 22 kwietnia, zainteresowani mogą wybrać się na spotkanie z grantodawcami w Centrum Dolna Brama. Tam, w formule „szybkich randek”, każdy będzie mógł u źródła uzyskać informację o interesujących go funduszach. 

Gdańskie Fundusze na różne inicjatywy

Zadaniem Gdańskich Funduszy jest pobudzanie aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w inicjatywy dziejące się w konkretnych dzielnicach Miasta. Dofinansowanie na realizację oddolnych inicjatyw, można pozyskać w ramach jednego z poniższych Funduszy:

  • Gdański Fundusz Młodzieżowy - jego celem jest dofinansowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w bardzo różnej formie – od warsztatów artystycznych, ruchowych, edukacyjnych, aż po inicjatywy integracyjne jak np. urządzenie kącików zieleni, klubu osiedlowego, gry miejskiej lub koncertu.  
  • Gdański Fundusz Sąsiedzki – przeznaczony jest na wszelkie inicjatywy organizowane na rzecz integracji sąsiedzkiej w dzielnicach, w szczególności: na obchody Gdańskich Dni Sąsiadów 2021, wydarzeń prorodzinnych (jak np. kluby rodziców, familiady) oraz wzmocnienie relacji i więzi sąsiedzkich. 
  • Gdański Fundusz Senioralny - wspiera działania skierowane do seniorek i seniorów, jak również realizowane przez osoby starsze, jak np. organizację wycieczek, warsztatów artystycznych, inicjatyw na rzecz rozwoju pasji, integracyjnych spotkań w ramach klubów seniora, jak również promujących wolontariat osób starszych. 
  • Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny - promuje zdrowy tryb życia i podejmowanie aktywności fizycznej wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska przy wykorzystaniu miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej np. przez organizację inicjatywy sportowych  dla różnych grup mieszkańców (bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy poziom sprawności) czy realizację dzielnicowych inicjatyw sportowych, integrujących społeczność lokalną. 
  • Gdański Fundusz Równości - celem jest wspieranie inicjatyw lokalnych, dotyczących różnorodności, równości, praw człowieka i swobód obywatelskich: od warsztatów integracyjnych dla polskiej i ukraińskiej młodzieży, przez wykłady dot. praw seniorów, projekcje filmów dot. sytuacji osób LGBT+, czy kampanie dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści.

Kto może starać się o dofinansowanie? 

Pulę środków podzielono na dwie grupy realizatorów: grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. Grupy nieformalne to minimum 4 lub 5 osób zamieszkujące na terenie miasta Gdańska. W przypadku Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego grupa może składać się z osób w wieku od 13 do 26 lat, jednakże jeśli w grupie są tylko osoby niepełnoletnie, grupa musi mieć także pełnoletniego opiekuna. Grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 1000 zł. 

O dofinansowanie mogą starać się także organizacje pozarządowe, które nie muszą być zarejestrowanie w Gdańsku, ale ich oferta inicjatywy musi być skierowana do gdańszczanek i gdańszczan. Organizacja może dostać dofinansowanie w wysokości do 9000 zł.  

„Szybkie randki” z operatorami grantów

W poniedziałek, 22 kwietnia o godz. 14.00 odbędzie się otwarte spotkanie dla osób mieszkających i działających w Gdańsku, a zainteresowanych funduszami grantowymi. W Centrum Dolna Brama, w formule „szybkich randek”, będzie można posłuchać, a następnie porozmawiać bezpośrednio z ekspertami i ekspertkami.

Oprócz wymienionych wyżej pięciu gdańskich programów, będzie można posłuchać także o Programie INNaczej oraz Funduszu Inicjowania Rozwoju.

Gdzie składać wnioski i do kiedy? 

Każdy z funduszy ma swojego operatora, który czuwa nad koordynacją naboru i konkursu, prowadzi konsultacje, sprawdza wnioski oraz przypomina o sprawozdaniach. Nabór jest otwarty i trwać będzie do poniedziałku, 6 maja. Szczegółowych informacji udzielą:

mat. Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku