Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

wakacyjny staż 2024 grafika
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 09:30

Wakacyjny Staż 2024 – drugi etap

200 miejsc stażowych czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych w tegorocznej edycji projektu Wakacyjny Staż. Aby wziąć udział w projekcie, należy do 26 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Wakacyjny Staż . W tym roku miejsca stażowe ufundowały firmy i instytucje publiczne.

„Wakacyjny Staż" to projekt, który pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie stanowi on również szansę na zdobycie stałego zatrudnienia.

Przyjmowanie zgłoszeń

We wtorek, 2 kwietnia rozpoczął się drugi etap projektu, tj. przyjmowanie zgłoszeń uczestników, tj. studentów i absolwentów uczelni wyższych. Czeka na nich około 200 miejsc stażowych, ufundowanych przez firmy i instytucje publiczne

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami studiów wyższych w Polsce lub za granicą (tj. studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) w dowolnej formie (tj. studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych). Absolwent to osoba, która ukończyła studia wyższe nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do udziału w projekcie „Wakacyjny Staż 2024”.

Staż dla każdego

Czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc, w okresie od 1 lipca do 30 września. Termin ustalany jest indywidualnie z fundatorem stażu. Laureaci projektu otrzymują gwarancję wynagrodzenia w kwocie minimum 2900,- zł brutto za miesiąc pracy, z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia lub minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie wynagrodzenie zostało określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Staż w trybie hybrydowym

W tym roku nadal istnieje możliwość realizacji stażu w trybie online oraz hybrydowym, podczas którego jego uczestnicy będą mogli łączyć pracę na miejscu, w firmie u danego fundatora z pracą zdalną. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży dostępną na stronie Wakacyjny Staż.