Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Grafika informacyjna
Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 10:30

Punkty handlowe dla artystów plastyków – wyniki naboru 2024

Wybrano 22 artystów, którzy w nadchodzącym sezonie otworzą punkty handlowe na terenie Głównego i Starego Miasta. Twórcy będą mogli dzielić się swoją sztuką z turystami i mieszkańcami Gdańska. Ich dzieła dostępne będą na ul. Długiej, Długim Targu, Korzennej i Rybackie Pobrzeże.

Rozstrzygnięto nabór na miejsca wystawienniczo-handlowe w Gdańsku. Plastycy mogli ubiegać się o prowadzenie zorganizowanych punktów formie stoisk, gablot, stojaków oraz innych ekspozytorów i urządzeń wolnostojących przeznaczonych do prezentowania i sprzedawania własnej twórczości artystycznej z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, portretu, rzeźby, ceramiki, tkaniny, rękodzieła lub fotografii. 

Miasto na ten cel przeznaczyło łącznie 33 miejsca. Wpłynęło 25 wniosków. Zainteresowanym sprzedażą swojej twórczość w sercu Gdańska przyznano 6 miejsc przy ulicy Długiej, 9 przy ul. Długi Targ i 1 przy ul. Korzennej. Dzieła sztuki będzie można kupić także w 6 miejscach przy ul. Rybackie Pobrzeże.

Decyzja komisji 

Wnioski o przydzielenie punktu rozpatrywała komisja powołana przez prezydent Gdańska, w skład której wchodzili przedstawiciele: 

  • Biura Prezydenta ds. Kultury,  
  • Biura Architekta Miasta,
  • Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  • Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 
  • Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, 
  • Związku Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański,
  • Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Komisja oceniała przede wszystkim wartość artystyczną przedstawionych prac. Pod uwagę brana była także dotychczasowa współpraca z oferentem, projekty punktu i deklarowany okres prowadzenia działalności.

Szczególne wymogi dotyczyły sprzedaży prac na obszarze Drogi Królewskiej (ul. Długa i ul. Długi Targ). Ze względu na dbałość o zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Gdańska na tym obszarze dopuszcza się wyłącznie ekspozycję prac związanych z tematyką gdańską, zaliczającymi się do sztuki artystycznej. Na terenie Drogi Królewskiej dozwolone jest wystawianie i sprzedaż dzieł z dziedzin takich jak: malarstwo, grafika, linoryt czy fotografia. Nie dopuszcza się tam sprzedaży karykatur, elementów sztuki użytkowej ani innych wyrobów masowej produkcji.

Dalsze kroki  

Otrzymanie w Biurze Prezydenta ds. Kultury potwierdzenia przydzielenia punktu handlowego jest podstawą do ubiegania się o następujące, obowiązkowe dokumenty w GZDiZ: 

  • akceptację wyglądu punktu handlowego, 
  • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawanego w formie decyzji administracyjnej - Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia związanych z tym opłat, 
  • identyfikator punktu. 

Informacje o programie Punkty handlowe dla plastyków

fot. www.gdansk.pl