Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Sala obrad Rady Miasta Gdańska widziana z góry. Większą część zdjęcia zajmują radni siedzący za stołami, przed nimi laptopy. Z prawej widoczne dwa duże okna. Z lewej, na podwyższeniu, prezydium rady, nad którym zawieszony jest duży ekran.
Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 12:00

Marcowa sesja Rady Miasta

Dzień po uroczystej sesji, w czwartek, 21 marca o godz. 9.00 rozpocznie się LXXV sesja Rady Miasta Gdańska, podczas której pod głosowanie poddanych zostanie 15 uchwał.

Sesja odbędzie się w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1), a rozpoczną ją komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak, Komisji Rady Miasta oraz wystąpienie Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Następnie wysłuchamy informacji Gdańskiego Urzędu Pracy podsumowującej 2023 rok oraz oświadczeń Klubów Radnych.

Porządek sesji wraz z linkami do uchwał znajdują się w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

W porządku obrad znalazło się 15 uchwał, które dotyczą m.in.:

  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska, dla których podmiotem tworzącym lub wspólnikiem jest Samorząd Województwa Pomorskiego;
  • zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzin repatrianckich;
  • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Gdańska;
  • określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku;
  • uchwalenia Miejskiego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2024 rok.

Transmisja obrad odbywać się będzie na portalu www.gdansk.pl.

Rozmowa z radnymi przed sesją

Miejscy radni będą gośćmi Romana Daszczyńskiego w programie „Wszystkie Strony Miasta”. W środę, 20 marca o godz. 11.00 o najważniejszych uchwałach porozmawiają: Bogdan Oleszek z klubu radnych Wszystko dla Gdańska, Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej i Elżbieta Strzelczyk – radna Prawa i Sprawiedliwości. Transmisja programu na stronie gdansk.pl.