Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

rozpoczęcie roku szkolnego fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl
Zdjęcie portretowe: Marcin Szeląg

Marcin Szeląg
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:54

Rekrutacja do gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych

Do 15 marca do godz. 16.00 odbywać się będzie rekrutacja internetowa do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowych. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dostępne są na stronie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

W obecnej rekrutacji do przedszkoli mogą wziąć udział dzieci z roczników 2018-2021. Zapisów można dokonać za pośrednictwem strony naboru kandydata. Szczegółowe zasady dostępne są w załączniku.

Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzicie składali u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z tą do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach zapewniają takie warunki, jak te w przedszkolu, czyli całodzienne wyżywienie, 10-godzinną bezpłatną opiekę, a także opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżuru.

Rekrutacja w klasach pierwszych

Do klas I na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są dzieci 7-letnie (rocznik 2017) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2018) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko w bieżącym roku szkolnym korzysta z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rodzice mogą zapisać dzieci do szkoły obwodowej lub placówki spoza obwodu. W pierwszym przypadku, należy potwierdzić wolę nauki dziecka w szkole obwodowej za pośrednictwem strony naboru kandydata, a następnie wydrukować zgłoszenie, podpisać i przekazać do szkoły do końca terminu rekrutacji. Rodzice mogą to zrobić poprzez:

  • osobiste dostarczenie zgłoszenia,
  • wrzucenie zgłoszenia (spakowanego do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez szkołę,
  • przesłanie zgłoszenia przez ePUAP, jeśli szkoła posiada elektroniczną skrzynkę podawczą,
  • podpisanie zgłoszenia w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego.

Przyszli uczniowie, dla których wybrana szkoła nie jest obwodowa, muszą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym celu należy złożyć wniosek i załączyć do niego wymagane dokumenty. Rekrutacji także należy dokonać za pośrednictwem strony naboru kandydata. Szczegółowe zasady dostępne są w załączniku.

fot. www.gdansk.pl