Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

pomnik przyrody, buk zwyczajny
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:00

Dwie nowe ulice i pomnik przyrody

Od dziś na mapie Gdańska pojawił się nowy pomnik przyrody a nienazwane odcinki dróg zyskały swoją nazwę. Obie ulice położone są w dzielnicy Ujeścicko-Łostowice. Nowo uchwalony pomnik przyrody znajdziemy przy ul. Niepołomickiej. Dodatkowo radni zdecydowali o podwyższeniu dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulica Rzeszowska wystąpiło Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. Ulica położona jest na południe od ulicy Warszawskiej. Konieczność nadania nazwy ulicy związana jest z wydzieleniem działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz zaprojektowaniem numeracji porządkowej budynków. Propozycja nazwy ul. Rzeszowska nawiązuje tematycznie do przyjętego na tym obszarze klucza od nazw miast polskich, tj. ul. Warszawska, Piotrkowska, Płocka, Jeleniogórska.

Ulica Krakowska

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy położonej na północ od ulicy Piotrkowskiej, wystąpiło Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. Konieczność nadania nazwy ulicy związana jest z wydzieleniem działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz zaprojektowaniem numeracji porządkowej budynków.

Nowy pomniki przyrody

Drzewo spełniało kryteria, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Pierwsza uchwała dotyczyła drzewa rosnącego na terenie dawnego przedwojennego majątku ziemskiego rodziny Wendy przy ul. Niepołomickiej w Gdańsku, z gatunku buk zwyczajny. Drzewo jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, o okazałej, pełnej i rozłożystej koronie, znaczącym obwodzie pnia oraz zaawansowanym wieku. Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz jego indywidualne cechy, to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm – 485 cm, wysokość – 24,5 m, rozpiętość korony – 20 m, szacunkowy wiek – 220-260 lat. Proponowane do objęcia ochroną pomnikową drzewo z gatunku buk zwyczajny zostało zgłoszone przez mieszkańca w ramach akcji „zgłoś drzewo na pomnik przyrody”.

Fakt uznania drzewa za pomnik przyrody pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w historycznym w środowisku miejskim.

Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Drzewa można zgłosić również w akcji "zgłoś drzewo na pomnik przyrody". Zgłoszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl. 

Na sesji Rady Miasta Gdańska o pieczy zastępczej

Z 500 zł do 600 zł miesięcznie podwyższony został dodatek, na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Miasta Gdańska, która ma prawo podnieść wysokość m.in. tego świadczenia, przysługującego gdańskim rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka. Chodzi o poprawę warunków funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnościami, umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Środki na wypłatę dodatków zabezpieczył Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

fot. www.gdansk.pl