Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Arbotag na drzewie Fot GZDiZ
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 15:30

Pierwsze Arbotagi na gdańskich drzewach

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął znakowanie miejskiego drzewostanu. Arbotagi to tabliczki, które umożliwiają katalogowanie drzew i ułatwiają identyfikację poszczególnych egzemplarzy w terenie. Docelowo oznakowane w ten sposób będą wszystkie drzewa pozostające pod opieką GZDiZ. Każde z nich będzie posiadało własną metryczkę z podstawowymi informacjami. Zbierane dane będą ogólnodostępne w portalu GeoGdańsk.

Na każdej montowanej tabliczce widnieje symbol jednostki oraz numer porządkowy poprzedzony literą. Pierwsze z oznakowanych drzew, klon jawor rosnący na Skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego, oznaczone zostało jako „P000001”. Litery w przypadku gdańskich arbotagów również mają znaczenie. Literą „P” oznaczane są drzewa rosnące w parkach, na skwerach oraz zieleńcach, literą „C” tagowane są drzewa rosnące na cmentarzach, zaś literą „D” drzewa rosnące w pasach drogowych.

Unikalne oznaczenia umożliwią zebranie i usystematyzowanie danych o miejskich drzewach. Docelowo w portalu GeoGdańsk zamieszczone będą metryczki wszystkich oznaczonych arbotagami drzew. Znajdą się tam podstawowe informacje, takie, jak: numer drzewa, jego gatunek, obwód mierzony na wysokości 130 cm oraz wysokość. Ułatwią one również zlokalizowanie konkretnego drzewa w terenie.

Arbotagi montuje się na drzewie, na wysokości ok. 250 cm od strony północnej. Ma to praktyczne zastosowanie, bowiem tabliczki nieeksponowane na pełne słońce dłużej pozostają czytelne. W przypadku młodych egzemplarzy oznaczenia montowane są przy pomocy opaski w taki sposób, by drzewo swobodnie mogło przyrastać o kolejne słoje – na grubość. Na starszych drzewach arbotagi montowane są przy pomocy pojedynczych metalowych szpilek, które także umożliwiają przyrost. Taki montaż nie powoduje infekcji, jest bezpieczny i nie szkodzi drzewom.