Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Program Zielonej Edukacji
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 09:13

Program Zielonej Edukacji dla gdańskich przedszkolaków i uczniów

Rozpoczął się pilotażowy projekt, podczas którego eksperci z gdańskich jednostek podzielą się z uczniami i przedszkolakami swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Specjaliści z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni będą merytorycznie wspierać ekoprojekty związane z bioróżnorodnością i terenami zieleni miejskiej.

Pilotaż skierowany jest do gdańskich szkół i przedszkoli. Jego celem jest zwiększanie zaangażowania oraz odpowiedzialności w zakresie ekologii, klimatu oraz ochrony środowiska u dzieci i młodzieży. Obszarem tematycznym pilotażu jest głównie bioróżnorodność, a także zieleń, gospodarowanie zasobami – wodą, energią i żywnością, adaptacja do zmian klimatu czy redukcja emisji zanieczyszczeń m.in. w odniesieniu do powietrza, wody i gleby.

- Odpowiedzialność za stan naszej planety jest naszą nieustającą troską. Dlatego też, powinniśmy od najmłodszych lat uczyć młodzież większej wrażliwości na to, co wokół nas się dzieje. Poszerzanie wiedzy ekologicznej może przynieść wyłącznie dobre rezultaty – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Nawet najmniejszymi krokami można znacząco wpływać na stan swojej małej ojczyzny. A zwiększanie zaangażowania w zakresie ochrony środowiska, klimatu czy ekologii, to wielki krok do budowania zielonej przyszłości, która zaczyna się już dziś.

Zajęcia i warsztaty tematyczne kształtować będą świadomość ekologiczną i uwrażliwiać na kwestie związane z ochroną środowiska. Uczestniczyć w nich będą eksperci z gdańskich jednostek, m.in.: Zarządu Dróg i Zieleni, Zakładu Utylizacyjnego, Portu Czystej Energii oraz specjaliści z Wydziału Edukacji, Wydziału Środowiska czy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. W pilotażu wezmą udział przedszkolaki oraz uczniowie z 32 gdańskich placówek. Będą to zarówno najmłodsze grupy przedszkolne (dzieci w wieku 3-5 lat), jak i uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół  ponadpodstawowych.

Uczestnicy pilotażu planują zadbać o tereny zieleni wokół szkoły lub przedszkola, uczynić je jak najbardziej przyjaznymi dla owadów, ptaków i małych zwierząt. Wśród pomysłów jest m.in. stworzenie jadłodzielni, punktu wymiany książek, zabawek i ubrań, opracowanie planu zmniejszenia zużycia energii w szkole oraz powołanie do życia szkolnego klubu ekologicznego.

Każdemu przedszkolu i szkole został przydzielony ekspert z gdańskiej spółki, jednostki lub wydziału UMG, który będzie wspierał dzieci i młodzież oraz nauczycieli-koordynatorów w realizacji projektów. Przedstawiciele Działu Zieleni GZDiZ będą merytorycznie wspierać projekty związane z bioróżnorodnością i terenami zielonymi, realizowanymi w Przedszkolu nr 83 "Kolorowe Kredki", Przedszkolu nr 86, Szkole Podstawowej nr 63, Zespole Szkół Specjalnych nr 1 oraz Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych.

Po zrealizowaniu pilotażu, opiekunowie projektów przygotują dokumentację, w której zostaną opisane założenia, cele, przebieg realizacji oraz efekty projektów. Pozwoli to na rozwój Programu Zielonej Edukacji w przyszłości.