Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

System zarządzania energią, fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Czujniki norm dwutlenku węgla, samootwierające się okna czy sterowanie działaniem grzejników – to tylko niektóre z inteligentnych rozwiązań, które zastosowano w jednej z placówek oświatowych w Gdańsku. W efekcie zaoszczędzono aż 8 tys. zł w kilka miesięcy. Podczas konferencji prasowej zaprezentowano, jak sprawdza się zintegrowany system zarządzania energią (BEMS).

Zaawansowane technologie energetyczne, takie jak systemy zarządzania energią elektryczną i cieplną, stawiają Przedszkole nr 49 na czele innowacyjnych rozwiązań. Do budynku, który powstał w latach 60-tych, a w międzyczasie został zmodernizowany, zamontowano czujniki, które z jednej strony pozwalają na analizę zużycia zarówno prądu, jak i ciepła, a z drugiej na zarządzanie tym zużyciem. To wszystko przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku.

- Na postawie tego przedszkola chcemy pokazać, jak w Gdańsku mamy zamiar dbać o energooszczędność, zarówno jeśli chodzi o energię elektryczną, jak i o energię cieplną. Ale, żebyśmy wiedzieli, jaka realnie jest oszczędność, potrzebne są mierniki, a tym właśnie jest system zarządzania energią – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Po pierwszych miesiącach jego funkcjonowania możemy stwierdzić, że udało się zaoszczędzić 16% energii elektrycznej i 33% cieplnej. To pokazuje, że warto inwestować nie tylko w termomodernizację i zmianę źródeł ciepła, ale warto wiedzieć, jak tą energią sterować. Podobne projekty szykujemy również w innych placówkach i obiektach użyteczności publicznej, ale żeby je zrealizować potrzebujemy wsparcia w postaci środków z Unii Europejskiej, czy KPO.

Co zawiera system?

System zarządzania energią obejmuje nowoczesne, programowalne siłowniki grzejnikowe, bezprzewodowe czujniki temperatury i wilgotności. Ponadto zainstalowano bezprzewodowe czujniki CO2 i siłowniki na oknach w salach dydaktyczny. Regulatory grzejnikowe, zamontowane we wszystkich pomieszczeniach, pozwalają na sterowanie temperaturą oraz czasem pracy grzejników. Praca urządzeń jest dostosowana do rozkładu zajęć, zapewniając komfort przebywania dzieci w salach oraz ograniczając w ten sposób ogrzewanie nieużywanych czasowo pomieszczeń.

- W budynku, który powstał w latach 60-tych zamontowaliśmy nową automatykę, czujniki i urządzenia, które powodują, że sterowanie nim jest inteligentne. Możemy ustawiać temperaturę i sprawdzać jaki jest poziom dwutlenku węgla – mówił Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Wszystko po to, aby z jednej strony uczące się tu przedszkolaki miały jak najlepsze warunki do zabawy i poznawania świata, ale też z drugiej strony po to, aby oszczędzać energię i ciepło. Chcielibyśmy, aby w innych obiektach użyteczności publicznej, żłobkach, szkołach i przedszkolach podobne systemy też działały. Liczymy na to, że środki z budżetu gminy, czy Krajowego Planu Odbudowy pozwolą nam na modernizację tych budynków w przyszłości. Jednocześnie chcemy produkować energię ze źródeł odnawialnych, aby komunikacja zbiorowa, system edukacji i oświetlenie miasta, mogły z tej energii korzystać. Energooszczędność jest niezmiernie ważnym zagadnieniem.

W momencie przekroczenia dopuszczalnej normy dwutlenku węgla w danym pomieszczeniu, w celu przewietrzenia, automatycznie otwierane są wybrane okna i zamykane grzejniki. W pełnym zakresie nie funkcjonuje to jedynie w okresie jesienno-zimowym z uwagi na specyfikę pracy przedszkola. Dlatego w przyszłym roku planowana jest również kompleksowa modernizacja wentylacji obiektu wraz z odzyskiem ciepła.

Regulacja wszystkich parametrów

System działa na podstawie dziennych, powtarzalnych scenariuszy pracy obiektu. Można je tworzyć dowolnie, dla wybranych miejsc lub całości powierzchni. Regulacja może także dotyczyć wszystkich paramentów mierzalnych począwszy od temperatury, wilgotności, pory dnia, czy pogody. Dodatkowo system można zsynchronizować z innymi kalendarzami np. Outlookiem.

- Bardzo dziękuję, że trafiło to na nasze przedszkole i możemy to testować – mówiła Agata Majkowska, dyrektorka Przedszkola nr 49. - System jest bardzo intuicyjny, włącza i wyłącza się wtedy, kiedy powinien. Otwierają się automatycznie okna jeśli w salach pojawia się zbyt duża ilość dwutlenku węgla. W tym działaniu widzę jednak jeszcze inną wartość. Rodzice na stronie internetowej mogą zobaczyć cały system i jego zużycie, sprawdzą m.in. jaka jest temperatura w danej sali. Wszystko zaczyna się od przedszkola i tutaj dzieci się uczą. Wiemy, że ziemia ma coraz mniej zasobów i to my wychowujemy pokolenie młodych, uwrażliwiając ich na dbanie o środowisko naturalne.

Realne oszczędności

Efektywność działania systemu została potwierdzona po sześciu miesiącach funkcjonowania. Dane pokazują, że na energii elektrycznej udało się zaoszczędzić 16%, na energii cieplnej natomiast aż 33%. Te wyniki nie tylko przekładają się na oszczędność kosztów, ale także wpisują się w dążeniu miasta do zrównoważonego rozwoju.

W nowym budżecie Unii Europejskiej 37% jest przewidziane na zielone projekty, w tym te związane z energetyką. Władze miasta, dążąc do samowystarczalności i efektywności energetycznej, chcą wykorzystywać te środki, również te pochodzące z KPO. Uruchomienie środków zewnętrznych pozwoli na realizację modernizacji i wprowadzenia takiego systemu również w innych obiektach. Środki z KPO mają służyć głównie zwiększeniu odporności Unii Europejskiej na wyzwania gospodarcze, w tym efektywność energetyczną. Widząc wyzwania stojące przed samorządami, Gdańsk buduje Programy Rozwoju w Strategii Miasta opierające się na Odnawialnych Źródłach Energii.

Koszt systemu to 150 tys. zł. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 120 tys. zł.

fot. www.gdansk.pl