Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Dzień bez długów – briefing prasowy, fot  Grzegorz Mehring (1)
Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 12:30

Gdański Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Weź bilet i skasuj długi

Po pierwsze – by edukować, po drugie – by zapobiegać kłopotom, po trzecie – by pomóc w wyjściu z trudnej sytuacji. Między innymi z tych powodów samorząd realizuje od 2016 roku Gdański Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. W piątek, 17 listopada, w ramach Dnia bez długów, np. w specjalnym tramwaju, będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy specjalistów. Ruszyła także ankieta internetowa, dzięki której działania będą jeszcze lepiej dopasowanie do potrzeb mieszkańców.

Szczegóły dotyczące miejskiego programu i zbliżającego się Dnia bez długów zostały przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbyła się 14 listopada w gdańskim Centrum Świadczeń. 

- Od kilkunastu miesięcy ceny towarów, usług i energii wciąż rosną. W związku z tym wiele mieszkanek i mieszkańców Gdańska doświadcza problemów związanych z niespłaconymi zobowiązaniami. Towarzyszy temu nieustanny stres, napięcie i lęk. Gdańsk troszczy się w swoich mieszkańców. Z myślą o osobach, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć kłopotów finansowych, których stabilizacja życiowa została zachwiana, ale także, by uczyć, jak uniknąć kłopotów finansowych, już w 2016 roku powstał Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Tylko w ostatnich 5 latach przekazaliśmy na ten cel  ponad milion złotych. Pomagamy wielu tysiącom ludzi, którzy dzięki pomocy psychologów, prawników, doradców mogą rozwiązać problem, jakim jest niekontrolowane zadłużenie.

Dzień bez długów – weź bilet i skasuj długi

- Aby zachęcić osoby zadłużone do tego by o swoim problemie zaczęły rozmawiać, 17 listopada już po raz dziewiąty organizujemy Dzień bez długów. Zachęcam każdego, komu wydaję się, że nie da sobie rady z zadłużeniem, aby zgłosił się i dał sobie pomóc. Jestem przekonana, że znajdziemy dobre wyjście z tej trudnej sytuacji – dodała prezydent Monika Chabior.

W piątek, 17 listopada, czyli w Dniu bez długów, po Gdańsku w godz. 10.00-13.00, na trasie Strzyża – Siedlce, będzie kursował specjalny tramwaj, w którym specjaliści udzielają porad osobom borykającym się z problemami finansowymi. Zarówno przejazd tramwajem, jak i udzielane w nim porady specjalistów (prawników, psychologów), będą bezpłatne. Rozkład jazdy tramwaju jest w załączeniu. 

Tego dnia także, w godz. 9.00-14.00 można przyjść do Gdańskiego Centrum Świadczeń, które znajduje się przy ul. Kartuskiej 32/34. Tak dyżurować będą przedstawicielki i przedstawiciele: Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskich nieruchomości i Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Pomoc osobom zadłużonym

- Gdański Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, to konkretne działania i narzędzia. Jednym z nich jest platforma, na której 50 osób, z różnych instytucji i jednostek miejskich, komunikuje się i współpracuje, żeby wsparcie oferowane dla gdańszczanek i gdańszczan było szyte na miarę potrzeb – mówiła Katarzyna Ziemann, dyrektorka Wydział Rozwoju Społecznego UMG.

Działania realizowanych w mieście w ramach programu dotyczą:

  • edukacji ekonomicznej, obejmujących naukę przepisów oraz wypracowanie odpowiedzialnej postawy przy korzystaniu z ogólnie dostępnych usług finansowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego,
  • wsparcia psychologicznego,
  • wsparcia (np. prawnego) osób zadłużonych w spłacie zobowiązań,
  • wsparcia psychologicznego ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych oraz ich najbliższych,
  • prowadzenia indywidualnych programów wyjścia z zadłużenia,
  • wypracowania rozwiązań skutecznie poprawiających sytuację ekonomiczną gdańszczanek i gdańszczan.

Program realizowany jest w szerokim partnerstwie, dzięki czemu mieszkanki i mieszkańcy w każdym wieku mogą liczyć na kompleksową pomoc. Stale też prowadzony jest monitoring programu i wdrażane są działania, dzięki którym można unikać zagrożeń ekonomicznych.  

Ankieta dla mieszkańców

Aby lepiej poznać jakie są te potrzeby mieszkańców na stronie gdansk.pl ruszyła ankieta, w której można wyrazić swoją opinię, co nadal jest potrzebne, a co w programie dotychczas się sprawdziło. Formularz będzie dostępny do 3 grudnia.

Badanie jest całkowicie anonimowe, wypełnienie ankiety zajmie około dziesięciu minut. Zawarte w niej pytania dotyczą m.in. oceny własnej sytuacji materialnej i poczucia bezpieczeństwa, ale także działalności gdańskiego Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych oraz pomocy, jaką można otrzymać w mieście.

Wyniki ankiet będą wykorzystane do opracowania raportu na potrzeby doskonalenia Programu w kolejnych latach.

Pocieszek – publikacje pełne porad

W ramach Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych wydawane są także cyklicznie publikacje z serii „Pocieszek”, obejmującej treści edukacyjne, informacyjne, a także porady, wskazówki i wzory pism pomocne w różnego rodzaju trudnych sytuacjach życiowych.

Na stronie Wydziału Rozwoju Społecznego można znaleźć publikacje dotyczące m.in. zadłużeń czynszowych, spadków, długów konsumpcyjnych czy zarządzania budżetem domowym. Dostępny jest także poradnik o bezpieczeństwie ekonomicznym dla młodzieży. 

Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

Bezpłatne porady prawne, psychologiczne, a także doradztwo zawodowe i finansowe można uzyskać korzystając ze wsparcia Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, które znajduje się w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 8. Tam też można odebrać drukowane poradniki z serii "Pocieszek". 

- Od 2017 roku, kiedy powstało Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego, podczas 3 miesięcznego pilotażowego projektu udało się udzielić wsparcia 56 osobom. Pokazało nam to, że oferta skierowana do osób borykających się z problemami finansowymi jest bardzo potrzebna na rynku. Od 2017 roku ze wsparcia skorzystało ponad 2 500 osób, udzieliliśmy 7 500 porad oraz odebraliśmy 8 tyś telefonów podczas pandemii – mówił Piotr Puchalski z Centrum BEiWOZ. -  Podczas gdańskiego Dnia bez długów staramy się poinformować mieszkańców o zakresie wsparcia jakie można uzyskać, a także o wszystkich podmiotach w ramach platformy bezpieczeństwa ekonomicznego. Wszystkie te działania przekładają się na realną sytuację finansową gdańszczanek i gdańszczan. W wyniku samych wniosków o upadłości konsumenckiej umorzono zobowiązania na kwotę przekraczającą 30 mln zł. Dlatego tym bardziej zapraszamy do darmowej przejażdżki tramwajem, podczas której to my rozdajemy bilety. Hasło „Weź bilet i skasuj długi” przyświeca nam już kolejny rok, a wszystkie usługi świadczymy bezpłatnie.

Punkt czynny jest w:
* poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 8.30-16:30,
* wtorek i środa w godz. 12.00-20.00,

Podmioty zaangażowane w realizację programu oraz zakres świadczonego wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Pomoc i wspieranie mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Gdańskie Nieruchomości

Pomoc w spłacie zadłużenia czynszowego.

Gdańskie Centrum Świadczeń

Wsparcie finansowe rodzin, które w ramach własnych zasobów finansowych nie mogą zabezpieczyć wszystkich swoich potrzeb bytowych. Dochodzenie należności od dłużnika alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń.

Policja

Wsparcie prawne, merytoryczne i praktyczne osób zmagających się z problemami finansowymi i ekonomicznymi jako ofiary przestępstw z zakresu oszustw i innych wyłudzeń.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Wsparcie osób w trudnej sytuacji ekonomicznej w poprawie ich sytuacji na rynku pracy.

Gdański Urząd Pracy

Wsparcie osób w poszukiwaniu pracy zarejestrowanych w GUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie

Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (CEB) w 4 LO w Gdańsku

CEB pełni rolę inicjującą i wspierającą w działaniach edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego podstawowym celem jest przekazywanie wiedzy oraz pogłębianie świadomości obywateli z obszarów szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym ekonomicznego.