Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Nowy Port z lotu ptaka, fot  Piotr Wittman www gdansk pl
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 12:10

Dwie nowe ulice i pomnik przyrody na gdańskiej mapie

Od dziś na mapie Gdańska pojawiły się dwie nowe nazwy ulic i pomnik przyrody. Ulice położone są obok siebie, na granicy dwóch dzielnic - Letnicy i Nowego Portu. Nowo uchwalony pomnik przyrody znajdziemy w Parku Przymorze. Głosowania odbyły się podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska. Obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Z wnioskiem o nadanie nazw obu ulic wystąpiła spółka Robyg Marina Tower, a jest on związany z wydzieleniem działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz zaprojektowaniem numeracji porządkowej budynków.

Bernard Filarski

Urodził się 9 października 1880 r. w Lubawie. W młodości filomata, działacz oświatowy i harcerski w Wolnym Mieście Gdańsku. Ukończył gimnazjum w Tucholi, następnie wyjechał na studia medyczne do Monachium. Po ukończeniu studiów w 1908 r. osiedlił się w Gdańsku, gdzie zaangażował się w tajne nauczanie polskiej młodzieży na poziomie szkół średnich. Po powstaniu Wolnego Miasta Gdańska był jednym z pierwszych członków Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, Zarządu Okręgu Gdańskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" i Komitetu Budowy Domu Polskiego w Gdańsku. Należał do Macierzy Szkolnej i współorganizował polskie szkolnictwo podstawowe i średnie. Udzielał się w gdańskiej Polskiej Radzie Kultury zajmującej się współpracą z organizacjami polskimi oraz gromadzeniem środków finansowych na rozwój polskiej kultury i oświaty. Dał się poznać jako wielki Polak i patriota. 1 września 1939 r. został aresztowany i trafił do obozu Stutthof. W 1940 г. wraz z grupą wybitnych działaczy został rozstrzelany w stutthofskim lesie. Po wojnie jego szczątki ekshumowano i pochowano na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego na gdańskiej Zaspie.

Aleksander Rożankowski

Inżynier, absolwent Wyższej Szkoły Technicznej i Politechniki we Lwowie. Inspektor i radca dróg wodnych i budownictwa wodnego. Naczelnik Zarządu Dolnej Wisły w Radzie Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku. Członek Gminy Polskiej Związku Polaków oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki. Był zaangażowany w prace z młodzieżą harcerską, działał w gdańskich strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej. W uznaniu za działalność społeczną w roku 1937 przyznano mu Złoty Krzyż Zasługi. W dniu wybuchu wojny nie opuścił Sopotu, w którym mieszkał, informując bliskich: „to jest moja placówka wojskowa, ja nie mogę zejść z posterunku”. 1 września 1939 r. Aleksander Rożankowski został aresztowany, następnego dnia trafił do obozu Stutthof. 11 stycznia 1940 r. został zamordowany.

Nowy pomnik przyrody w Parku Przymorze

Drzewo z gatunku lipa krymska zostało wytypowane w ramach inwentaryzacji drzew cennych i unikatowych, rosnących na terenie Gminy Miasta Gdańska. Rośnie przy historycznym pawilonie ogrodowym dawnego dworu, w Parku Przymorze. Lipa jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym o zagęszczonej koronie oraz znaczącym obwodzie pnia i wieku. Spełnia kryteria opisane Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 227 cm, wysokość to 18 m, a rozpiętość korony – 16 m. Szacunkowy wiek lipy został określony na 90 lat.

Fakt uznania drzewa za pomnik przyrody pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w historycznym w środowisku miejskim.

Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Drzewa można zgłosić również w akcji "zgłoś drzewo na pomnik przyrody". Zgłoszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl.