Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 15:00

Za nami kolejne spotkanie grupy roboczej Gdańskiej Karty dla Drzew

Szerokie grono ekspertów kontynuuje prace nad Gdańską Kartą dla Drzew. W piątek, 22 września w otwartym niedawno Centrum Dolna Brama poruszono tematy związane m.in. ze standardami opieki nad drzewami, kwestiami przepuszczalności nawierzchni oraz zimowym utrzymaniem miasta.

Standardy opieki – ustalenia, wdrożenie i nadzór

Wrześniowe posiedzenie grupy roboczej otworzyła dyskusja na temat standardów w opiece nad drzewami. Przedstawiono postulaty zgłoszone na spotkaniu diagnostycznym, które odbyło się 30 czerwca. W spotkaniu tym, oprócz członków grupy roboczej, brali udział także przedstawiciele rad dzielnic, spółdzielni mieszkaniowych czy ogrodów działkowych. Zgłoszone wówczas postulaty to m.in.:

  • opieka nad drzewami przez cały cykl ich życia
  • nawadnianie drzewostanu
  • pozostawianie w przestrzeni miasta starych drzew
  • szczególne standardy opieki na terenach historycznych
  • nadzór i opieka nad zielenią w procesach inwestycyjnych

Swoimi doświadczeniami we wdrażaniu i stosowaniu standardów zieleni podzielili się m.in. reprezentanci Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Wydziału Klimatu i Środowiska w Poznaniu. Grono ekspertów omówiło też potencjalne skutki finansowe wprowadzenia standardów oraz sposoby na egzekwowanie przyjętych zasad dbania o drzewostan. Poruszono również kwestię edukacji jako istotnego procesu w kontekście zwiększania świadomości ekologicznej wśród gdańszczan, jak i budowania zaufania do działań realizowanych przez miejskie jednostki w zakresie opieki nad zielenią.

Przepuszczalna nawierzchnia, czyli jak wspomagać drzewa

Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu były techniczne rozwiązania wprowadzane po to, by drzewom żyło się w mieście łatwiej. Dyskusję rozpoczęli przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich z Warszawy, którzy zaprezentowali szereg rozwiązań technicznych testowanych od niedawna w stolicy. Przykładami takich rozwiązań są: stosowanie przepuszczalnej nawierzchni mineralno-żywicznej, gruntów strukturalnych czy systemów kierujących korzenie w stronę zieleńców. Rozwiązania te mają za zadanie zabezpieczenie korzeni oraz zapewnienie im swobodnego dostępu do wody i powietrza. Z powodzeniem chronią również glebę otaczającą drzewa przed wyjaławianiem. Wnioski pozwolą na wprowadzenie do Gdańskiej Karty dla Drzew standardów również w tym aspekcie opieki nad drzewostanem.

Wartość drzew i zimowe utrzymanie miasta, a sposoby na zabezpieczanie zieleni

O tym, że drzewa są cenne, szczególnie w dobie postępujących zmian klimatu, nie trzeba było nikogo przekonywać. Podjęto jednak temat drzew jako majątku Gminy Miasta Gdańska. Dzięki opracowanym wzorom możliwe jest obliczenie wartości każdego drzewa, co z kolei umożliwia nakładanie kar na wykonawców realizujących inwestycje w sposób nierzetelny i nienależyty. Takie ujęcie tematu pozwala na egzekwowanie właściwego zabezpieczania drzew przede wszystkim podczas prac inwestycyjnych realizowanych na terenie Gdańska.

Sporo czasu poświęcono zimowemu utrzymaniu miasta i sposobów zabezpieczania zieleni. Poszukiwano optymalnych możliwości i rozwiązań, omówiono alternatywy dla soli oraz skuteczność innych środków używanych do łagodzenia negatywnych skutków zimy.

Rezultaty w formie oficjalnego dokumentu

Gdańska Karta dla Drzew będzie oficjalnym miejskim dokumentem opracowanym przez zespół ekspertów, w którym znajdą się zapisy dotyczące standardów utrzymania i wprowadzania nowych drzew. Projekt kierowany i koordynowany jest przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Uczestniczą w nim pracownicy GZDiZ, którzy są specjalistami w zakresie utrzymania drzewostanu oraz projektowania przestrzeni publicznej pod kątem zieleni, zewnętrzni eksperci w dziedzinie dendrologii i architektury krajobrazu, pozostałe miejskie jednostki mające wpływ na zieleń w Gdańsku oraz przedstawiciele zarządów zieleni z innych ośrodków w Polsce.

Szerokie grono interesariuszy współpracuje z pomysłodawcami ogólnomiejskich projektów związanych z poprawą warunków bytowych drzew. Wypracowane podczas wszystkich spotkań założenia będą konsultowane z mieszkańcami, co pozwoli na uwzględnienie także ich propozycji w ostatecznym kształcie Gdańskiej Karty Dla Drzew.