Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

nad jarem 5
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 08:00

Ul. Nad Jarem zyska nowy chodnik

W poniedziałek, 25 września rozpocznie się przebudowa chodnika na fragmencie ulicy Nad Jarem w dzielnicy Siedlce. Wymienione zostaną krawężniki oraz płyty chodnikowe. Modernizacja potrwa planowo do 18 grudnia i nie spowoduje większych utrudnień w ruchu.

Przebudowa obejmie 350-metrowy odcinek ulicy Nad Jarem - od ulicy Skarpowej do ulicy Wyczółkowskiego. Podczas remontu rozebrany zostanie dotychczasowy wysłużony chodnik z płyt betonowych. W jego miejscu pojawią się nowe płytki chodnikowe ułożone na podbudowie z łamanego kruszywa. Wjazdy na posesje zyskają natomiast nawierzchnię z kostki betonowej. Zdemontowane i wymienione na nowe zostaną także kamienne krawężniki. Wykonawca wyreguluje również studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne, by zrównały się z nowopowstałą nawierzchnią chodnika.

Bez większych utrudnień w ruchu

Podczas trwania prac remontowych chodnik będzie zamykany odcinkowo. Miejscowo zawężana będzie także jezdnia ulicy Nad Jarem. Zachowany zostanie jednak ruch w obu kierunkach oraz możliwość wjazdu na poszczególne posesje. Remont chodnika znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych wzdłuż ulicy Nad Jarem.