Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Izabela Kozicka-Prus

Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 08:48

Medale Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II wręczone

W czwartek, 21 września podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska odbywającej się w Dworze Artusa, wręczono Medale Św. Wojciecha i Medale Księcia Mściwoja II, to najważniejsze – obok tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska – odznaczenia dla wybitnych osób i organizacji przyznawane przez Radę Miasta Gdańska. W tym roku otrzymało je siedem osób i jedna organizacja działające na rzecz naszego miasta.

Medale Św. Wojciecha (S. Adalbertusa) i Księcia Mściwoja II (Mestwina II) Rada Miasta Gdańska ustanowiła w 1996 roku. Oba wyróżnienia są honorowymi odznaczeniami przyznawanymi polskim i zagranicznym obywatelom, instytucjom i organizacjom za wybitne zasługi na rzecz miasta.

Nagrodzeni laureaci

W 2023 roku dziewięcioosobowa Kapituła „Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)”, pod przewodnictwem Agnieszki Owczarczak – Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, zdecydowała przyznać cztery Medale Św. Wojciecha i cztery Medale Księcia Mściwoja II.

Medale Św. Wojciecha otrzymali:

  • prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Medal Św. Wojciecha za wybitne dokonania w dziedzinie onkologii, a także za działania naukowe i społeczne służące społeczeństwu zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

  • Leszek Możdżer

Medal Św. Wojciecha za wybitne dokonania artystyczne rozsławiające Gdańsk nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

  • dr hab. Aleksander Hall

Medal Św. Wojciecha za działalność opozycyjną w czasach PRL, wspieranie strajkujących robotników oraz przyczynienie się do powstania wolnej Polski.

  • Gerd-Dietrich Ewert

Medal Św. Wojciecha za promocję kultury i dziedzictwa kulturowego Gdańska i jego mieszkańców poza granicami Polski, a także za współpracę z Muzeum Gdańska, która zaowocowała powstaniem wielu wystaw.

Medale Księcia Mściwoja II otrzymali:

  • prof. dr hab. n. med. Janusz Limon

Medal Księcia Mściwoja II za wybitne dokonania naukowe w dziedzinie medycyny, jak również zaangażowanie w inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu nauki polskiej i systemu regionalnej organizacji pomocy rodzinom z chorobami rzadkimi.

  • Krystyna Zachwatowicz-Wajda

Medal Księcia Mściwoja II za zaangażowanie w obywatelskie inicjatywy, zwłaszcza za działania wspierające NSZZ „Solidarność” w latach 80-tych, jak również zaangażowanie w powstanie i działalność Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Europejskiego Centrum Solidarności.

  • Tadeusz Zdunek

Medal Księcia Mściwoja II za zaangażowanie społeczne i działalność charytatywną, w tym wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz środowiska rzemieślniczego.

  • Stowarzyszenie Czerwonej Róży

Medal Księcia Mściwoja II za promowanie zdobywania wiedzy oraz osiągania jak najlepszych wyników w nauce wśród studiującej młodzieży.

Sylwetki Laureatów oraz skład Kapituły znajdziemy tutaj

fot. www.gdansk.pl/P. Wittman

Załączniki