Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Długie Pobrzeże Gdansk
Zdjęcie portretowe: Ewa Parafjanowicz-Potuczko

Ewa Parafjanowicz-Potuczko
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Data publikacji 12:30

Modernizacja Długiego Pobrzeża

W poniedziałek, 18 września rozpoczną się prace na kolejnym odcinku Długiego Pobrzeża. Wykonawca robót, firma Doraco, wejdzie na środkowy odcinek, od rejonu Bramy Mariackiej do Żurawia.

Analogicznie, tak jak w przypadku pozostałych odcinków, ten fragment nabrzeża również zostanie zawężony. Dojścia do lokali znajdujących się w tym obszarze będą zapewnione.

Zmiany w ruchu pieszym

Ze względu na wykonywanie kolektora deszczowego, na okres ok. 2,5 miesiąca nastąpi zamknięcie przejścia przez Bramę Św. Ducha. Dojście do ul. Św. Ducha oraz do Długiego Pobrzeża poprowadzone zostanie ulicami Pończoszników, Dzianą i Mydlarską.

W tym etapie robót nastąpi również zamknięcie kładki obrotowej na rzece Motławie. Dojście do Wyspy Spichrzów zostanie poprowadzone poprzez Most Zielony.

Znaczny zakres przebudowy, na który składa się m.in. całkowita rozbiórka istniejących elementów  konstrukcyjnych, nośnych i nawierzchniowych nabrzeża, konieczność realizacji prac z akwenu wodnego, proces technologiczny, a także względy bezpieczeństwa, nie pozwalają na funkcjonowanie kładki w tym okresie. Zamknięcie kładki planowane jest do II kw. 2024 r.

Prace rozpoczynają się zgodnie z wcześniej ustalonym terminem, wynikającym z postulatów przedsiębiorców z Długiego Pobrzeża, aby fragment od rejonu Bramy Mariackiej do Żurawia, w okresie letnim był w pełni dostępny.