Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Gedanistyka, mat  Fundacja Gdańska
Zdjęcie portretowe: Milena Mieczkowska

Milena Mieczkowska
Fundacja Gdańska

Data publikacji 09:57

Po raz siódmy startuje program stypendialny na Gedanistykę

W tym roku aż 20 przyszłych absolwentów otrzyma finansowanie czesnego na Gedanistyce. Ruszyła VII edycja programu stypendialnego na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, oferująca wsparcie finansowe dla najbardziej zaangażowanych w dbanie o dziedzictwo oraz tożsamość Gdańska.

- Gedanistyka to wyjątkowy projekt dla Fundacji Gdańskiej. W tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie Gedanopedii – wirtualnej Encyklopedii Gdańska, która ściśle jest powiązana programem stypendialnym. Widząc zainteresowanie uczestników postanowiliśmy w tym roku ufundować nie 10, a 20 stypendiów. Cieszy nas, że możemy się przyczynić do rozwoju i utrwalania wiedzy oraz pasji o Gdańsku. – mówi Jacek Bendykowski, prezes zarządu Fundacji Gdańskiej.

Idea projektu stypendialnego prowadzonego w partnerstwie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk oraz Uniwersytet Gdański powstała w 2017 roku. Program stypendialny będzie kontynuowany w roku akademickim 2023/2024 i zakłada wyłonienie 20 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 3 600 zł, umożliwiające bezpłatny udział w studiach podyplomowych. Nabór kandydatów do programu rozpoczął się 15 września i kończy 26 września.

Stypendia naukowe w projekcie stypendialnym przyznawane będą w drodze otwartego naboru, osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane następujące kryteria: dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, lokalnej miasta Gdańska; propozycja praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska; umiejętności i kompetencje dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych; znaczące osiągnięcia (staże, wyróżnienia lub nagrody, warsztaty, szkolenia).

- To, że można uzyskać pełne stypendium na Gedanistykę już po raz siódmy świadczy o niesłabnącym głodzie wiedzy ludzi, chcących dowiedzieć się więcej o Gdańsku. Pasjonatki i pasjonatów serdecznie zapraszam do udziału w programie stypendialnym – mówi prof. Sławomir Kościelak, kierownik studiów.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja w składzie: członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii uzupełnionego o przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urzędu Miasta Gdańsk. Na podstawie ocen komisji zostanie stworzona lista rankingowa.

Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię, polegające na napisaniu minimum 3 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych oraz opiece i ewentualnej aktualizacji 100 haseł dotychczas zamieszczonych w Gedanopedii, przez cały czas trwania studiów.

Dokumenty oraz szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie: www.fundacjagdanska.pl.