Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Aneta Niezgoda

Aneta Niezgoda
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Data publikacji 09:30

Pracowite lato w gdańskich szkołach

Gdańscy uczniowie już rozpoczęli kolejny rok szkolny. Na część z nich 4 września czekały nowe, wyremontowane sale. Łącznie w wakacje prace prowadzone były w 39 gdańskich placówkach oświatowych.

Podczas, gdy w wakacje uczniowie i nauczyciele udali się na zasłużony odpoczynek w 39 gdańskich szkołach i przedszkolach trwały prace remontowe. Jednym z przykładów jest Przedszkole nr 15 przy ul. Waryńskiego, w którym zakończono modernizację pomieszczeń  kotłowni w celu przyłączenia budynku do GPEC. W Szkole Podstawowej nr 52 przeprowadzono remont sali gimnastycznej. Latem zakończyły się również prace w SP nr 6 związane z odwodnieniem terenu przy auli. Ponadto w  Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Stromej wymieniana była stolarka okienna. W Zespole Szkół Specjalnych ul. Zgody na ukończeniu są prace związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb edukacyjnych (m.in. budowa wjazdu dla osób o specjalnych potrzebach, przebudowa węzła żywienia i pomieszczeń szkolnych).

Oprócz wspomnianych inwestycji nadal prowadzone są zadania, których termin zakończenia przypada na późniejszy okres. Wydatki zaplanowane na inwestycje w szkołach i przedszkolach to prawie 56 mln zł. Na liście szkół, w których prowadzone są roboty znajduje się m.in.  Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Smoluchowskiego (odnowienie elewacji wraz z wymianą okien), Szkoła Podstawowa nr 52 przy  Kościuszki (naprawa tynków wewnętrznych stropów) czy Szkoła Podstawowa nr 46 (przebudowa węzła żywienia wraz z izolacją ścian fundamentowych, przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego).

W wakacje prowadzono również prace w ramach programu termomodernizacji. SP 2 przy ul. Marusarzówny czy  SP 81 przy ul. Siedleckiego to szkoły, w których zakres robót był bardzo duży, a koniec robót przypadał właśnie w wakacje. Jednak największe wrażenie zapewne zrobi na uczniach nowa filia Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wodnika.  Budynek jest ekologiczny i będzie służył najmłodszym uczniom z klas 0-III. Koszt inwestycji to blisko 22 mln zł. Łącznie szkoła ma być przeznaczona dla ok. 450 uczennic i uczniów. Budowa trwała 12 miesięcy.