Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Sala obrad Rady Miasta Gdańska widziana z góry. Większą część zdjęcia zajmują radni siedzący za stołami, przed nimi laptopy. Z prawej widoczne dwa duże okna. Z lewej, na podwyższeniu, prezydium rady, nad którym zawieszony jest duży ekran.
Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:00

Sierpniowa sesja Rady Miasta Gdańska

W czwartek, 31 sierpnia o godz. 8.00 w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1) rozpocznie się LXVI sesja Rady Miasta Gdańska. W czasie obrad planowana jest przerwa w godzinach 10:30-12:00 na obchody 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych na Placu Solidarności.

Sesję rozpoczną komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, Komisji Rady Miasta Gdańska oraz Prezydent Miasta Gdańska. Następnie wysłuchamy oświadczeń Klubów Radnych.

Transmisja obrad odbywać się będzie na stronie gdansk.pl. Porządek sesji wraz z linkami do uchwał znajdują się w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

30 uchwał i rezolucja

W porządku obrad znalazło się 30 uchwał, które dotyczyć będą m.in.:

  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok;
  • w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych" poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu;
  • ustanowienia pomnika przyrody i ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej;
  • określenia wysokości i trybu przyznania jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie dla rodzin repatrianckich z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały do Gdańsk;
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska publicznych przedszkolach;
  • nadania imienia Przedszkolu nr 14 oraz Szkole Podstawowej nr 83;
  • uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miasta zwróci się także z rezolucję skierowaną do Prezydenta Miasta Gdańska „o podjęcie wszelkich możliwych i dopuszczonych prawem działań w kierunku utworzenia na terenie Miasta Gdańska dostępnego 24 godziny na dobę punktu profilaktyki intymnej, zapewniającego dostęp do lekarzy bez klauzuli sumienia”.

Rozmowa przed sesją

Miejscy radni będą gośćmi Marka Wałuszko w programie „Wszystkie Strony Miasta”. W środę, 30 sierpnia o godz. 10.00 o najważniejszych uchwałach porozmawiają: Bogdan Oleszek z klubu radnych Wszystko dla Gdańska, Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej i Elżbieta Strzelczyk – radna Prawa i Sprawiedliwości. Transmisja programu na stronie gdansk.pl.