Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Stypendium Kulturalne fot  Piotr Wittman gdansk
Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 18:02

Dyplomy trafiły do stypendystów w dziedzinie kultury

Powstaną projekty artystyczne i kulturalne oraz inicjatywy mające na celu m.in. upowszechnianie kultury i dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta. Stypendyści przed przystąpieniem do tworzenia, z rąk prezydent Gdańska odebrali oficjalne dyplomy. Stypendialna Gala odbyła się w poniedziałek, 21 sierpnia w Klubie Żak.

- Nie minęło jeszcze dziesięć lat od chwili, gdy kultura została uwzględniona w europejskiej agendzie politycznej. Szefowie państw dostrzegli, że kultura ma potencjał, bo napędza gospodarkę i rozwój miast. Uznali, że kultura nie jest ozdobą i kosztem, ale częścią zrównoważonego rozwoju, bo nie można mówić o kulturze w izolacji od gospodarki, ekonomii, polityki. W Gdańsku też wiemy, że warto inwestować w kulturę. Dziękuję Państwu za to, że tworzycie i chcecie się z nami dzielić owocami swojej wrażliwości. Rozwijajcie się, a Wasze dzieła niech znajdują wciąż nowych odbiorców, powiem więcej, wielbicieli – mówiła podczas gali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W drugim naborze do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska wpłynęły 194 wnioski. Wsparcie otrzymało 61 osób, których projekty ujęte we wnioskach komisja uznała za najatrakcyjniejsze.

W obu naborach 2023 roku przyznano 145 stypendiów.

W kategoriach:

  • sztuki wizualne - 60
  • muzyka – 49
  • literatura – 21
  • taniec + inne – 10
  • teatr – 4
  • film – 1

Wsparcie trafiło do 78 kobiet i 67 mężczyzn. W tym do 87 osób powyżej 35 roku życia i 58 osób poniżej 35 roku życia.

Miesięczna wartość stypendium w 2023 roku to 3600 zł brutto. Będzie ono wypłacone w miesięcznych transzach. Najkrótszy okres przyznanego stypendium w II naborze to 1 miesiąc – najdłuższy to 5 miesięcy.

Pełna lista stypendystów jest dostępna na portalu gdansk.pl.

fot. www.gdansk.pl