Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Nowe zagospodarowanie placu Solidarności fot  Grzegorz Mehring www gdansk pl (3)
Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:31

Konkurs studialny - nowa przestrzeń wokół placu Solidarności

Plac Solidarności to ważne miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym, jednak jego przestrzeń wymaga odświeżenia, aby lepiej reprezentować ducha i wizerunek Gdańska. Podczas konferencji prasowej, w piątek, 7 lipca Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i prof. Piotr Lorens, architekt miasta ogłosili konkurs studialny na zagospodarowanie placu Solidarności i terenu wokół niego.

Celem konkursu jest sformułowanie koncepcji uporządkowania urbanistyczno-architektonicznego zarówno samego placu, jak i jego bezpośredniego otoczenia. Priorytetem jest stworzenie spójnej przestrzeń, która podporządkuje się wizji urbanistycznej, jednocześnie poprawiając dostępność i estetykę tego miejsca.

- Przestrzeń placu Solidarności jest historycznym pomnikiem poległych stoczniowców w grudniu 1970 roku. Jest miejscem symbolicznym i bardzo charakterystycznym dla Gdańska. Miejscem, o które należy dbać. Przestrzeń wokół placu, na dawnych terenach stoczniowych się zmienia. Pierwsze zmiany nadeszły wraz z powstaniem ponad 10 lat temu Europejskiego Centrum Solidarności. Dzisiaj renowację przechodzi napis na historycznej Bramie stoczniowej numer 2. Także teren za stróżówką, przy dawnej stołówce stoczniowej, zmienił swój charakter. Ma służyć rozmowie, debacie, jest miejscem przyjaznym, w którym można organizować także różne spotkania na zewnątrz -  mówiła podczas konferencji prezydent Dulkiewicz.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno doświadczeni architekci, jak i młodzi absolwenci Wydziałów Architektury uczelni wyższych. Pula nagród konkursowych wynosi 110 tys. zł, a termin przesłania zgłoszeń o udziale w konkursie mija 14 września 2023 roku.

- Dzisiaj ogłaszamy konkurs studialny, który ma dać inspirację, przede wszystkim do tego, jak tę przestrzeń zagospodarować i zmienić po to, żeby była nie tylko przyjazna, ale także uwypuklała symbolikę placu Solidarności wraz z jego dominującym i najważniejszym symbolem, jednym z najważniejszych symboli Gdańska – Pomnikiem Poległych Stoczniowców Grudzień 1970 – podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz. - Z racji symbolicznych, charakterystycznych, ale także konserwatorskich nie można ruszać samego pomnika, jak i charakterystycznych, zabrukowanych kół wokół niego, a także muru będącego pozostałością dawnego ogrodzenia Stoczni Gdańskiej.

Konkurs jest jednoetapowym konkursem studialnym. Wyłoniona koncepcja zostanie przekazana właściwym jednostkom miejskim w celu skoordynowanego kształtowania przestrzeni placu Solidarności. W przypadku konieczności sporządzenia nowych opracowań planistycznych, plany te zostaną podporządkowane wytycznym konkursu.

- Mamy nadzieję, że w wyniku konkursu uzyskamy wskazówki do kształtowania tej przestrzeni. Posłużą one zarówno dla Zarządu Dróg i Zieleni oraz innych gospodarzy fragmentów tego miejsca do kształtowania poszczególnych elementów, a jeśli okaże się to niezbędne, to również do zmiany polityki planistycznej – powiedział podczas konferencji prof. Lorens. - Od uczestników konkursu nie wymagamy uprawnień architektonicznych. Dzięki temu do uczestnictwa zachęcamy także młode zespoły projektowe.

Harmonogram konkursu

2

Termin rejestracji udziału w konkursie (przesłanie zgłoszenia udziału)

14.09.2023

3

Poinformowanie zgłoszonych uczestników o zakwalifikowaniu do konkursu

18.09.2023

4

Termin dostarczenia prac konkursowych do siedziby Organizatora

10.11.2023

5

Ogłoszenie wyników konkursu

24.11.2023

6

Publiczna prezentacja prac wraz z dyskusją pokonkursową

15.12.2023

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą się na stronie Biura Architekta Miasta. Zgłoszenia można przesyłać od poniedziałku, 10 lipca 2023 roku.

Remont historycznej Bramy nr 2

W poniedziałek 3 lipca rozpoczął się remont historycznej Bramy nr 2 obejmujący napis Stocznia Gdańska, herb zakładu oraz konstrukcję, na której są te elementy posadowione. 

Zakres prac ustalono w oparciu o ekspertyzę stanu technicznego oraz decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Całość zostanie oczyszczona, a uszkodzenia naprawione. Następnie wszystko zostanie zakonserwowane i pomalowane. Prace zakończą się za miesiąc, przed kolejną rocznicą Wydarzeń Sierpnia ‘80. 

Od 2021 roku czekamy na decyzję PKWZ dotyczącą remontu muru na placu Solidarności. Obiekt poświęcony jest pamięci osób walczących o wolność w grudniu 1970 roku i sierpniu 1980 roku. Obecnie znajduje się na nim blisko 50 pamiątkowych inskrypcji.