Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Dofinansowanie do wymiany pieców grafika
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 19:13

Nawet 100 procent dofinansowania na wymianę pieców i kotłów

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla miast, do września 2024 roku wszystkie piece i kotły służące do ogrzewania, które zgodnie z oznaczeniami są poniżej 3 klasy jakości, muszą zostać wymienione. Dzięki aktualizacji programów dotacyjnych będzie można uzyskać nawet do 100% dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania.

Wymiana systemu ogrzewania to proces długotrwały, jednak te zmiany są nieuniknione. Od 2018 roku sprzedaż kotłów klasy jakości niższej niż 5 jest zakazana. Informacje na temat klasy jakości każdego pieca można znaleźć na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Każdy posiadacz pieca na paliwo stałe, czyli pellet, czy węgiel, który w terminie nie wymieni swojego źródła ogrzewania na bardziej nowoczesne może zostać ukarany mandatem, bądź karą grzywny.

- Realizacja działań związanych z wymianą tzw. kopciuchów jest jednym z ważniejszych elementów mających wpływ na poprawę jakości powietrza na terenie miasta – mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Dostosowanie obowiązujących już programów dotacyjnych na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła oznacza poprawę jakości życia nas wszystkich.

Jakie źródło ciepła podlega wymianie?

Biorąc pod uwagę zapisy wojewódzkiej uchwały antysmogowej dla miast, z kotłów centralnego ogrzewania oraz pieców spalających pellet, czy węgiel można korzystać najpóźniej do lipca 2035 roku (chodzi o najwyższą, 5 klasę jakości). Piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy wymienić do września 2026 roku. Te, które nie mają jej określonej albo są 1 lub 2 kategorii, należy wymienić już do września 2024 r. Oznacza to, że należy jak najszybciej zaplanować działania zmierzające do zmiany nieefektywnych systemów centralnego ogrzewania, aby w przypadku pieców poniżej 3 klasy jakości oraz bezklasowych zdążyć z wykonaniem prac przed sezonem grzewczym 2024/2025.

Jakie są możliwości uzyskania dotacji?

Aktualizacja zapisów programów dotacyjnych, umożliwiających wymianę systemów ogrzewania, pozwoli na łączenie różnych dotacji, w tym krajowych czy lokalnych. Dzięki temu kwota dotacji może być uzupełnieniem wkładu własnego nawet do 100% inwestycji. Ponadto aktualizacja rozszerzyła zakres dotacji o budynki jednorodzinne. Już nie tylko właściciele mieszkań, ale i domów jednorodzinnych będą mogli skorzystać z dotacji w wysokości 5 000 zł. Wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni pozostaje bez zmian (20 000 zł). Zgodnie z zapisami nowego regulaminu osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji powinna złożyć wniosek przed rozpoczęciem wymiany źródła ogrzewania.

Dotacje także na wodę użytkową

Dodatkowo, Gdańsk jako pierwszy, wprowadza dotację na ciepłą wodę użytkową. Dzięki temu mieszkańcy ogrzewający się z miejskiej sieci ciepłowniczej (MSC) będą mogli wykorzystać również to ciepło do podgrzania wody, zamiast używać dotychczasowych tzw. junkersów. Dodatkowo zlikwidowane zostaną zagrożenia związane m. in. z zatruciem czadem. By rozszerzyć funkcję węzła ciepłowniczego, Urząd Miejski w Gdańsku przeznaczy dodatkowo 2 000 złotych dla właściciela domu bądź lokalu, ale także 10 000 zł dla wspólnot i spółdzielni.

Więcej informacji na temat możliwości dofinansowania udziela Biuro Energetyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 32/34 (Gdańskie Centrum Świadczeń), tel. 58 768 8213, 58 323 7098, 58 323 6870. Szczegóły programów można znaleźć na stronie.

Kolektory i pompy ciepła – z innych źródeł

W aktualizacji zapisów nie znajdziemy natomiast możliwości wsparcia pojedynczych inwestycji, jak kolektory słoneczne czy pompa ciepła. Są one finansowane z dedykowanych programów, takich jak Czyste Powietrze, ewentualnie wspierane bezpośrednio przez programy obsługiwane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak Moje Ciepło, czy Mój Prąd.