Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Rada Miasta Gdańska
Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 11:50

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Gdańska

W czwartek, 22 czerwca o godz. 9.00 w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1) rozpocznie się czerwcowa sesja Rady Miasta Gdańska, podczas której radni głosować będą m.in. nad udzieleniem prezydent Aleksandrze Dulkiewicz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Podczas obrad  sesji Rady Miasta Gdańska zostanie przedstawiony Raport o stanie miasta Gdańska za 2022 rok. W dyskusji, obok radnych, wezmą udział mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, którzy się do niej zgłosili. Głos w dyskusji zabierać będą według kolejności zgłoszeń.

Uchwały przewidziane w porządku obrad będą dotyczyć m.in.:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2022 rok
  • udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2022 rok
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska
  • nadania imienia Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku przy ul. Człuchowskiej 6
  • wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorska Kolej Metropolitalna

Transmisja sesji dostępna będzie online na stronie gdansk.pl. Porządek sesji wraz z linkami do uchwał znajduje się w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Miejscy radni będą także gośćmi Marka Wałuszko w programie „Wszystkie Strony Miasta”. W środę, 21 czerwca o najważniejszych uchwałach porozmawiają: Bogdan Oleszek z klubu radnych Wszystko dla Gdańska, Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej oraz Elżbieta Strzelczyk z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Transmisja programu na stronie gdansk.pl.