Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

kolegium przewodniczacych rad dzielnic, fot. Piotr Witmann/www.gdansk.pl
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 20:40

Ostatnie przed wakacjami kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic

W środowe popołudnie, 14 czerwca w Sali Herbowej Nowego Ratusza odbyło kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Udział w nim wziął m.in. Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Jednym z tematów poruszanych podczas spotkania była kwestia obecności dzików w mieście.

- Wspólnie podejmowane działania mają na celu tworzenie lepszego i bardziej zrównoważonego środowiska dla naszych mieszkańców – mówił podczas spotkania Piotr Borawski. - Jesteśmy przekonani, że tylko poprzez solidarność i współpracę będziemy w stanie osiągnąć wspólne cele. Dziękuję wszystkim Radom Dzielnic za zaangażowanie w sprawy miejskie oraz realne działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców naszego miasta.

W spotkaniu poza prezydentem Piotrem Borawskim i przewodniczącymi zarządów dzielnic udział wzięli Mariusz Sadłowski, dyrektor Biura Energetyki, Marcin Tryksza, p.o. kierownika Referatu Wydziału Środowiska, Krzysztof Domagalski, zastępca dyrektora - Kierownik Referatu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Sebastian Zomkowski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego oraz Sylwia Betlej, dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

Dziki w mieście

Przewodniczący Zarządów Dzielnic, podczas ostatniego przed wakacjami spotkania, mogli wysłuchać informacji o ważnym dla mieszkańców temacie dzików. Sposoby radzenia sobie z tym problemem regulowane są prawem. Krzysztof Domagalski przedstawił działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotyczące radzenia sobie z obecnością dzików na zamieszkałych terenach.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku od lat prowadzi działania w kierunku redukowania dzików na obszarach gminnych (z wyłączeniem obwodów łowieckich). Prowadzony jest odstrzał redukcyjny oraz ustawiane poletka zaporowe, co stanowi działania prewencyjne, zmierzające do zatrzymania możliwie jak największej liczby dzików w ich środowisku naturalnym, z dala od miejsc zabudowanych. Dzięki działaniom Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tylko do czerwca tego roku, liczba dzików została zredukowana o 230 szt. W ciągu 6 lat w Gdańsku, z wyłączeniem obwodów łowieckich zredukowano 946 szt. dzików.

W granicach miasta istnieje również kilka obwodów łowieckich. Podmiotami odpowiedzialnymi za podejmowanie działań na takich obszarach są właściwe miejscowo koła łowieckie (a w przypadku jednego z obwodów Nadleśnictwo Gdańsk). Jeżeli obecność dzika nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców lub uczestników ruchu drogowego, są one przepędzane poza miejsca zamieszkania, podczas interwencji terenowych. Działania te są nierzadko bardzo trudne do zrealizowania przez wzgląd na gęstość zabudowy miejskiej i duży ruch uliczny. Koła łowiecka, po podsumowaniu 2022 roku, podsumowały zredukowanie populacji dzików, z odstrzału sanitarnego, o 412 szt.

Mieszkańcy i administratorzy nieruchomości także mogą przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Kluczową kwestią jest niedokarmianie dzików oraz odpowiednie zabezpieczanie wiat śmietnikowych i pojemników na odpady oraz utrzymanie ich w czystości. Dziki idą tam, gdzie jest łatwe pożywienie, a zachęcając je, mieszkańcy powodują, że one tam zostaną

Ochrona środowiska

Podczas kolegium omówiono także współpracę z Radami Dzielnic w zakresie działań ekologicznych i edukacyjnych, mających na celu promowanie proekologicznego stylu życia wśród mieszkańców. Podsumowano ich zaangażowanie w ochronę środowiska z zakresu zgłaszania kandydatów na pomniki przyrody oraz zainteresowanie tematem użytków, czy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Poruszono także temat wycinek i nowych nasadzeń realizowanych przez prywatnych inwestorów, czy zarządców i właścicieli terenów. Zapewniono także o pracach nad cyfryzacją map nowych nasadzeń.

Bezpieczeństwo i działania Straży Miejskiej

Dodatkowo przedstawiono plany dotyczące współpracy Straży Miejskiej z radami dzielnic w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w mieście. Omówiono również priorytety związane z rozpoczęciem sezonu letniego, w tym zabezpieczeniem plaż i miejsc rekreacyjnych, a także działaniami związanymi z miejskim systemem monitoringu. Przewodniczący Rad Dzielnic zostali poproszeni o wskazanie konkretnych problemów w danych dzielnicach, aby działania Straży Miejskie w tych rejonach zostały wzmożone.

Podczas spotkania omówiono także ważne działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w Gdańsku. Poruszono tematy związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, modernizacją budynków publicznych oraz zachęcaniem mieszkańców do przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

Spotkanie stanowiło ważny krok w rozwoju miasta. Wszystkie omawiane tematy mają kluczowe znaczenie dla mieszkańców oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron, Gdańsk może stawać się jeszcze piękniejszym i bardziej zrównoważonym miejscem do życia.

Kolegia przewodniczących to cykliczne spotkania, podczas których uczestnicy mają okazję zapoznać się z aktualnymi działaniami lub planami działań miasta, podzielić się spostrzeżeniami i pomysłami oraz wziąć udział w dyskusji. Wszystkie wątpliwości poruszane podczas spotkania, jeśli nie uzyskują natychmiastowej odpowiedzi, są zapisywane a ich rozwiązanie szukane jest w jednostkach urzędu. Podczas dzisiejszego kolegium dyskusja dotyczyła głównie kwestii dotyczących usprawnienia komunikacji między Radami Dzielnic a urzędnikami.

fot. www.gdansk.pl