Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

pył ostatni
Zdjęcie portretowe: Jędrzej Sieliwończyk

Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:32

Pył Węglowy tematem Sesji Rady Miasta

W czwartek odbyła się Sesja Rady Miasta, która została zwołana na wniosek klubu radnych Wszystko dla Gdańska i Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Wszystkie punkty porządku obrad dotyczyły problemu dużego zapylenia powietrza oraz zanieczyszczenia przyportowych dzielnic Gdańska, w związku z intensywnym przeładunkiem i transportem węgla w Porcie Gdańsk. Radni przyjęli apel w sprawie podjęcia natychmiastowych działań na rzecz poprawy sytuacji.

Czwartkowa sesja w całości poświęcona była tematom związanym z nadmierną emisją pyłów węglowych w wyniku zintensyfikowanego przeładunku węgla w Porcie Gdańsk. Do przedstawienia informacji zaproszono m.in. Jacka Sasina, Ministra Skarbu i Aktywów Państwowych, Annę Moskwę, Ministra Klimatu i Środowiska, Marka Sawickiego, zastępcę przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz Łukasza Malinowskiego prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Żadna z tych osób nie skorzystała z zaproszenia i nie pojawiła się na specjalnej sesji. Na sali obrad obecni byli natomiast parlamentarzyści: Małgorzata Chmiel, Piotr Adamowicz i Jerzy Borowczak. Obecni byli również Józef Sarnowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz dr Michalina Bielawska, p.o. Dyrektora Fundacji "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot". Nie zabrakło również przedstawicieli rad dzielnic Brzeźno, Nowy Port, Letnica oraz mieszkańców Nowego Portu i innych przyportowych dzielnic. 

Tak dla portu, nie dla pyłu

- Czy w Polsce są organy państwa, które stoją po stronie obywatel? – pytała podczas swojego wystąpienia Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - 12 maja złożyłam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Wiemy, że w różnych sytuacjach prokuratura działa bardzo sprawnie. Mam nadzieję, że w sprawie środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców naszego miasta także zadziała sprawnie i podejmie odpowiednie działania -  podkreślała Aleksandra Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska zwracała uwagę, że choć zadania realizowane przez Port mają ogromne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej, to działania te nie mogą odbywać się kosztem mieszkańców. 

- Jesteśmy za rozwojem Portu. Dzięki wieloletnim działaniom moim i mojego poprzednika, ale także wieli innych ludzi, port cały czas się rozbudowuje. Powstaje już drugi terminal głębokowodny, który powoduje, że jesteśmy drugim portem na Bałtyku. Tak, jesteśmy za tym. Bardzo chcemy, żeby Port Gdańsk był to największy na Bałtyku. Ale nikt z nas nie chce, żeby z powodu niezorganizowanej, źle  zarządzanej gospodarki związanej z transportem i przeładunkiem węgla, cierpieli mieszkańcy Gdańska. Czekamy na podjęcie działań przez prokuraturę, bo chciałbym, żebyśmy wiedzieli, kto jest za to odpowiedzialny. Czekamy na podjęcie realnych działań, które poprawią sytuację. Tak dla portu, nie dla pyłu. Po stronie gdańszczan – podsumowała swoje wystąpienie Aleksandra Dulkiewicz.

Dyskusja z udziałem posłów

W trakcie dyskusji głos zabrali m.in. pomorscy parlamentarzyści Małgorzata Chmiel i Piotr Adamowicz.

- To rządowe agencje zajmowały się sprowadzaniem węgla do Polski. Tylko rząd ma narzędzia, żeby tej sytuacji jakoś zaradzić. To nie jest sprawa prywatnych inwestorów, to Zarząd Portu Gdańsk podpisał umowy z operatorami i to on powinien ich zdyscyplinować – podkreślała Małgorzata Chmiel, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

- Czyj jest Port? Port jest własnością Skarbu Państwa, czyli władzy centralnej. Niestety państwo z tym problem nie robi nic. Czyja jest policja. Policja jest państwowa. Czy państwo nie może nakazać policji karać kierowców, którzy nie zakładają plandek? W tym przypadku władza centralna nie robi nic – mówił Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Wystąpienia radnych

W części rozpoczynającej dyskusję, swoje oświadczenia przedstawili przewodniczący klubów.

- Pył truje ludzi – rozpoczął swoje wystąpienie Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. – Mam nadzieję, że radni PIS staną po stronie mieszkańców i poprą przygotowany apel. Wspólnie musimy doprowadzić do rozwiązania tej sytuacji – podkreślał radny KO.

- Na terenie Portu działa 12 operatorów. Można szukać rozwiązań, dlatego słuszne jest, aby wsłuchiwać się w głos mieszkańców. Monitorujemy to w różnych gremiach i każdy dzień przynosi poprawę – zapewniał Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. 

-Na sesję nie przyjechali zaproszeni goście. Oni nie pokazami pleców nam, tylko mieszkańcom Nowego Portu, Brzeźna i innych dzielnic. Wiemy, że jesteśmy miastem portowym, że ten węgiel będzie tu przypływał, ale to nie może odbywać się kosztem mieszkańców – podkreśla Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska.

Ważny apel

Radni przyjęli apel w sprawie podjęcia natychmiastowych działań na rzecz przywrócenia jakości środowiska naturalnego i czystości na terenie działania Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz redukcji zagrożeń dla zdrowia mieszkańców dzielnic przyległych do portu, a także redukcji zagrożeń dla zdrowia mieszkańców tych dzielnic.

W piśmie radni wzywają Zarząd Portu Gdańsk SA oraz podległe mu podmioty do podjęcia natychmiastowych działań: 

  • kompleksowego oczyszczenia wszystkich ulic w dzielnicach: Nowy Port, Brzeźno, Letnica, Stogi szczególnie narażonych na zapylenie związane z operacjami przeładunkowo-składowymi węgla;
  • ograniczenia operacji przeładunku węgla na nabrzeżach sąsiadujących z terenami rekreacyjnymi i mieszkaniowymi w w/w dzielnicach;
  • organizacji łańcucha dostaw eliminującego długotrwałe składowanie węgla na terenie portu;
  • zapewnienia dodatkowych instalacji umożliwiających aplikację polimerowych środków przeciwpyłowych;
  • stworzenia profesjonalnych warunków do oczyszczania pojazdów transportu drogowego, gwarantujących ograniczenie zapylenia przestrzeni publicznych;
  • zapewnienia stałego monitoringu wjeżdżających na teren portu i wyjeżdżających z niego pojazdów transportu drogowego pod kątem zabezpieczenia ładunku przed pyleniem;
  • dofinansowania dodatkowych badań profilaktycznych dla mieszkańców dzielnic sąsiadujących z terenami portu w Gdańsku, zagrożonych wystąpieniem schorzeń związanych z oddychaniem nadmiernie zapylonym powietrzem.

fot. www.gdansk.pl